Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

Powiatowy Urząd Pracy
w Sosnowcu

ul. Rzeźnicza 12
41-200 Sosnowiec

tel. 32 2978700
e-mail:

zobacz dojazd
Serwis powiatu sosnowieckiego otwierany w nowym oknie
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuuJZqyKt-0b8Nc0muumUrgC-SPPiIzSUjNsPZbma5Piww

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmKJZqyKt-0b8Nc0muumUrgC-SPPiIzSUjNsPZbma5Piww

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_puJZqyKt-0b8Nc0muumUrgC-SPPiIzSUjNsPZbma5Piww

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aaJZqyKt-0b8Nc0muumUrgC-SPPiIzSUjNsPZbma5Piww

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYeJZqyKt-0b8Nc0muumUrgC-SPPiIzSUjNsPZbma5Piww

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694uJZqyKt-0b8Nc0muumUrgC-SPPiIzSUjNsPZbma5Piww

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFKJZqyKt-0b8Nc0muumUrgC-SPPiIzSUjNsPZbma5Piww

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOuJZqyKt-0b8Nc0muumUrgC-SPPiIzSUjNsPZbma5Piww

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnKJZqyKt-0b8Nc0muumUrgC-SPPiIzSUjNsPZbma5Piww

Bon szkoleniowy

Bon szkoleniowy stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie niezbędne do podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz opłacenia kosztów poniesionych w związku z podjęciem tego szkolenia.

O przyznanie bonu szkoleniowego mogą ubiegać się osoby:

 • zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu,
 • z ustalonym I lub II profilem pomocy,
 • które nie ukończyły 30 roku życia.

Podstawą ubiegania się o przyznanie bonu szkoleniowego jest złożenie w Biurze Podawczym tutejszego Urzędu kompletnego wniosku (załącznik do pobrania).

Za kompletny uważa się wniosek:

 • w pełni wypełniony przez uprawnioną osobę bezrobotną,
 • zawierający uprawdopodobnienie podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej po ukończeniu szkolenia,
 • zaopiniowany przez Doradcę klienta w zakresie zgodności wnioskowanego wsparcia z ustaleniami założonymi w indywidualnym planie działania (IPD).

O sposobie rozpatrzenia wniosku o przyznanie bonu szkoleniowego Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu powiadamia Wnioskodawcę w formie pisemnej, w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty złożenia wniosku.

 

Maksymalna wartość bonu szkoleniowego wynosi 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu.

W ramach bonu szkoleniowego Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu finansuje bezrobotnemu koszty:

 • jednego lub kilku szkoleń ukończonych na podstawie skierowania z Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu, w tym koszty kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe;
 • niezbędnych do podjęcia szkolenia badań lekarskich lub psychologicznych przeprowadzonych na podstawie skierowania z Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu;
 • przejazdu na szkolenia najtańszymi środkami komunikacji miejskiej;
 • zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania.

Koszty szkoleń są finansowane w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej.

Koszty badań lekarskich lub psychologicznych są finansowane w formie wpłaty na konto wykonawcy badania.

Koszty przejazdu na szkolenia i zakwaterowania są finansowane w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu na podstawie złożonego przez niego wniosku wraz z oświadczeniem, że takie koszty zostaną poniesione i podaniem ich wysokości.

Koszty przejazdu na szkolenia są finansowane w wysokości:

 • do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godz.,
 • powyżej 150 zł. do 200 zł. – w przypadku szkolenia trwającego ponad  150 godz.

Koszty zakwaterowania są finansowane w wysokości:

 • do 550 zł. – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godz.,
 • powyżej 550 zł do 1.100 zł. – w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godz.,
 • powyżej 1.100 zł. do 1.500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godz.

W ramach bonu szkoleniowego osoba bezrobotna sama dokonuje wyboru konkretnej oferty szkolenia realizowanego w wybranej przez siebie instytucji szkoleniowej, posiadającej aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy dla siedziby instytucji (www.ris.praca.gov.pl).

Szkolenia finansowane na podstawie bonu szkoleniowego powinny zostać zrealizowane najpóźniej do dnia 30 listopada danego roku kalendarzowego.

Podstawą udziału w szkoleniu bezrobotnego, który otrzymał bon szkoleniowy jest skierowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu. Wyklucza się możliwość refundacji poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów szkolenia, na które nie uzyskał skierowania z Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu.

Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia finansowanego na podstawie bonu szkoleniowego przysługuje stypendium.

 

Druki wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego są wydawane przez Doradców klienta .


Podstawa prawna:

Art. 66k Ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity  Dz. U. z 2017 r., poz. 1065)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.05.2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 667).


W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
       
Renata Górnik Specjalista ds rozwoju zawodowego 32 297 87 53
Tatiana Folczyńska Specjalista ds rozwoju zawodowego 32 297 87 55
Anna Tutaj Specjalista ds rozwoju zawodowego 32 297 87 00 wew. 790  
Iwona Stasińska Specjalista ds rozwoju zawodowego 32 297 87 56

Anna Kułagowska

Karolina Mikuła

Specjaliści ds rozwoju zawodowego 32 297 87 56

 


  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Bon szkoleniowy [ 4 ]
plik w formacie PDF 3. Formularz B 23-03-17 10:23 211.19KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 211.19KB) pobierz
plik w formacie PDF 2. Formularz A 23-03-17 10:23 187.86KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 187.86KB) pobierz
plik w formacie PDF 1. Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego 2017r. 23-03-17 10:23 278.25KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 278.25KB) pobierz
plik w formacie PDF Zasady przyznawania przez PUP w Sosnowcu bonów szkoleniowych 2017r. 23-03-17 10:22 263.08KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 263.08KB) pobierz
Utworzono: 2014-09-09 09:14 | Redagował: Agnieszka Sroka 2017-12-14 08:37
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3562
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXusZw6fIPF4eWQ8TwfdAfmJoc1aLw4CYg3vmmevNMmnbqA

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RAZw6fIPF4eWQ8TwfdAfmJoc1aLw4CYg3vmmevNMmnbqA

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_QZw6fIPF4eWQ8TwfdAfmJoc1aLw4CYg3vmmevNMmnbqA

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1kZw6fIPF4eWQ8TwfdAfmJoc1aLw4CYg3vmmevNMmnbqA

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSBycZw6fIPF4eWQ8TwfdAfmJoc1aLw4CYg3vmmevNMmnbqA

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsMZw6fIPF4eWQ8TwfdAfmJoc1aLw4CYg3vmmevNMmnbqA

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDMZw6fIPF4eWQ8TwfdAfmJoc1aLw4CYg3vmmevNMmnbqA

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDQZw6fIPF4eWQ8TwfdAfmJoc1aLw4CYg3vmmevNMmnbqA

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtMZw6fIPF4eWQ8TwfdAfmJoc1aLw4CYg3vmmevNMmnbqA

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzuJZqyKt-0b8Nc0muumUrgC-SPPiIzSUjNsPZbma5Piww

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0CJZqyKt-0b8Nc0muumUrgC-SPPiIzSUjNsPZbma5Piww

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZKJZqyKt-0b8Nc0muumUrgC-SPPiIzSUjNsPZbma5Piww

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsaiJZqyKt-0b8Nc0muumUrgC-SPPiIzSUjNsPZbma5Piww

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgqJZqyKt-0b8Nc0muumUrgC-SPPiIzSUjNsPZbma5Piww

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxGJZqyKt-0b8Nc0muumUrgC-SPPiIzSUjNsPZbma5Piww

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMaJZqyKt-0b8Nc0muumUrgC-SPPiIzSUjNsPZbma5Piww

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AeJZqyKt-0b8Nc0muumUrgC-SPPiIzSUjNsPZbma5Piww

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqSteJZqyKt-0b8Nc0muumUrgC-SPPiIzSUjNsPZbma5Piww

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gOJZqyKt-0b8Nc0muumUrgC-SPPiIzSUjNsPZbma5Piww

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII2JZqyKt-0b8Nc0muumUrgC-SPPiIzSUjNsPZbma5Piww

Projektowanie stron: IntraCOM.pl