Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

Powiatowy Urząd Pracy
w Sosnowcu

ul. Rzeźnicza 12
41-200 Sosnowiec

tel. 32 2978700
e-mail:

zobacz dojazd
Serwis powiatu sosnowieckiego otwierany w nowym oknie
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmutZ4wyh7GIUfGaVdb88A3nLNnNbD4aG98IP7xsWb9yc6w

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmJZ4wyh7GIUfGaVdb88A3nLNnNbD4aG98IP7xsWb9yc6w

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_ptZ4wyh7GIUfGaVdb88A3nLNnNbD4aG98IP7xsWb9yc6w

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aZZ4wyh7GIUfGaVdb88A3nLNnNbD4aG98IP7xsWb9yc6w

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYdZ4wyh7GIUfGaVdb88A3nLNnNbD4aG98IP7xsWb9yc6w

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694tZ4wyh7GIUfGaVdb88A3nLNnNbD4aG98IP7xsWb9yc6w

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFJZ4wyh7GIUfGaVdb88A3nLNnNbD4aG98IP7xsWb9yc6w

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOtZ4wyh7GIUfGaVdb88A3nLNnNbD4aG98IP7xsWb9yc6w

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnJZ4wyh7GIUfGaVdb88A3nLNnNbD4aG98IP7xsWb9yc6w

Pożyczka szkoleniowa

Pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia z Funduszu Pracy udzielane są osobom bezrobotnym zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu, posiadającym status osoby bezrobotnej.

Pożyczka udzielana jest do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia w celu umożliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia. Pożyczka jest nieoprocentowana a okres jej spłaty nie może przekroczyć 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia.

Pożyczka może być udzielona:

   a. bezrobotnym

    b. poszukującym pracy, którzy:

-są  w  okresie  wypowiedzenia  stosunku  pracy  lub stosunku  służbowego z  przyczyn dotyczących  zakładu  pracy,

 - są   zatrudnieni  u  pracodawcy,  wobec   którego  ogłoszono  upadłość  lub  który jest  w stanie  likwidacji,  z  wyłączeniem  likwidacji w celu prywatyzacji,

 - otrzymują  świadczenie  socjalne  przysługujące    na    urlopie   górniczym lub górniczy     zasiłek  socjalny, określone w odrębnych przepisach,

  - uczestniczą w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym  programie  integracji,o których mowa w przepisach o pomocy społecznej,

 - są żołnierzami rezerwy,

 - pobierają rentę szkoleniową,

 - pobierają świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

- podlegają  ubezpieczeniu społecznemu  rolników w  pełnym zakresie  na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik    lub    małżonek  rolnika,  jeżeli   zamierzają  podjąć  zatrudnienie, inną   pracę   zarobkową   lub  działalność  gospodarczą  poza  rolnictwem,

- są cudzoziemcami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. h oraz ha,

- są pracownikami   lub   osobami  wykonującymi   inną    pracę   zarobkową   lub   działalność gospodarczą   w   wieku   45  lat  i   powyżej,  zainteresowanymi   pomocą   w    rozwoju   zawodowym,  zarejestrowanymi    w  urzędzie  pracy.

Pożyczka udzielana jest na wniosek osoby uprawnionej zawierający m.in. uzasadnienie potrzeby udzielenia pożyczki, kwotę pożyczki z uwzględnieniem kwoty należnej jednostce i kwot przewidzianych na finansowanie innych kosztów szkolenia, sposobu zabezpieczenia spłaty pożyczki. O sposobie rozpatrzenia wniosku wnioskodawca zostaje poinformowany w formie pisemnej  w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku w Powiatowym Urzędzie Pracy.

 

Podstawa prawna:

Art. 42 ust.1 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity  Dz. U. z 2017 r., poz. 1065)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014r., poz. 667).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny ( Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.). 

 

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
       
Renata Górnik Specjalista ds rozwoju zawodowego 32 297 87 53
Tatiana Folczyńska Specjalista ds rozwoju zawodowego 32 297 87 55
Anna Tutaj Specjalista ds rozwoju zawodowego 32 297 87 00 wew. 790  
Iwona Stasińska Specjalista ds rozwoju zawodowego 32 297 87 55

Anna Kułagowska

Karolina Mikuła

Specjaliści ds rozwoju zawodowego 32 297 87 56

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Pożyczka szkoleniowa [ 8 ]
plik w formacie PDF załącznik do umowy nr1 03-03-17 13:25 116.5KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 116.5KB) pobierz
plik w formacie PDF umowa pożyczka szkoleniowa 03-03-17 13:24 142.9KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 142.9KB) pobierz
plik w formacie PDF Formularz B - POŻYCZKA 03-03-17 13:24 133.46KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 133.46KB) pobierz
plik w formacie PDF Formularz A - POŻYCZKA 03-03-17 13:23 187.8KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 187.8KB) pobierz
plik w formacie PDF załącznik nr 2 - plan spłaty 03-03-17 13:23 119.63KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 119.63KB) pobierz
plik w formacie PDF załącznik nr 1 - oświadczenie współmałżonka 03-03-17 13:22 112.5KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 112.5KB) pobierz
plik w formacie PDF wniosek pożyczka szkoleniowa 2017r. 03-03-17 13:22 157.94KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 157.94KB) pobierz
plik w formacie PDF zasady udzielania pożyczki-2017r. 03-03-17 13:21 465.06KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 465.06KB) pobierz
Utworzono: 2012-08-02 10:19 | Redagował: Agnieszka Sroka 2017-12-14 08:46
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3034
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXuvRDIcuoKWHfaNJ9nXxJRPXMODexHISWdClcJskWOj0kA

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RDRDIcuoKWHfaNJ9nXxJRPXMODexHISWdClcJskWOj0kA

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_TRDIcuoKWHfaNJ9nXxJRPXMODexHISWdClcJskWOj0kA

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1nRDIcuoKWHfaNJ9nXxJRPXMODexHISWdClcJskWOj0kA

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSByfRDIcuoKWHfaNJ9nXxJRPXMODexHISWdClcJskWOj0kA

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsPRDIcuoKWHfaNJ9nXxJRPXMODexHISWdClcJskWOj0kA

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDPRDIcuoKWHfaNJ9nXxJRPXMODexHISWdClcJskWOj0kA

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDTRDIcuoKWHfaNJ9nXxJRPXMODexHISWdClcJskWOj0kA

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtPRDIcuoKWHfaNJ9nXxJRPXMODexHISWdClcJskWOj0kA

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVztZ4wyh7GIUfGaVdb88A3nLNnNbD4aG98IP7xsWb9yc6w

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0BZ4wyh7GIUfGaVdb88A3nLNnNbD4aG98IP7xsWb9yc6w

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZJZ4wyh7GIUfGaVdb88A3nLNnNbD4aG98IP7xsWb9yc6w

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsahZ4wyh7GIUfGaVdb88A3nLNnNbD4aG98IP7xsWb9yc6w

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgpZ4wyh7GIUfGaVdb88A3nLNnNbD4aG98IP7xsWb9yc6w

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxFZ4wyh7GIUfGaVdb88A3nLNnNbD4aG98IP7xsWb9yc6w

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMZZ4wyh7GIUfGaVdb88A3nLNnNbD4aG98IP7xsWb9yc6w

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AdZ4wyh7GIUfGaVdb88A3nLNnNbD4aG98IP7xsWb9yc6w

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStdZ4wyh7GIUfGaVdb88A3nLNnNbD4aG98IP7xsWb9yc6w

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gNZ4wyh7GIUfGaVdb88A3nLNnNbD4aG98IP7xsWb9yc6w

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII1Z4wyh7GIUfGaVdb88A3nLNnNbD4aG98IP7xsWb9yc6w

Projektowanie stron: IntraCOM.pl