Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

Powiatowy Urząd Pracy
w Sosnowcu

ul. Rzeźnicza 12
41-200 Sosnowiec

tel. 32 2978700
e-mail:

zobacz dojazd
Serwis powiatu sosnowieckiego otwierany w nowym oknie
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

WcsKpa7sevhD37ot_STyt3lShqiBJj-mKJ80OrIusRp5ecmHU5dSrI6HoqONaTB-xWJNGMZTby0urvWKfKw88Q

iXLe-7mQZCmMi89lODDa_tnlKMAu1lQWzIIbKEac1gh5ecmHU5dSrI6HoqONaTB-xWJNGMZTby0urvWKfKw88Q

4ATMDX5mdnlTfmK04sYumizWdlGyGmY1NAe7OdKfDJ15ecmHU5dSrI6HoqONaTB-xWJNGMZTby0urvWKfKw88Q

oFXj2-5GThaTPtJpIKCMI00C2RVfzU0249Seidv8tv55ecmHU5dSrI6HoqONaTB-xWJNGMZTby0urvWKfKw88Q

M11YaXlsvcVVNZlm-xSvh_FQjDeKjSKov7lQ2nddQBN5ecmHU5dSrI6HoqONaTB-xWJNGMZTby0urvWKfKw88Q

iciiJVE8rgUujtMDGL4SUtOy82oLozYCQ_sfYQ2Lvm15ecmHU5dSrI6HoqONaTB-xWJNGMZTby0urvWKfKw88Q

5Et5vnsX2S27y3ky_2JkzFPqAp7QuNoJMF7mE2LkTL55ecmHU5dSrI6HoqONaTB-xWJNGMZTby0urvWKfKw88Q

zfTI_OR6XcKK8Ad9bXAzxFZ2OQrwbR-ISoNRYDhr6FZ5ecmHU5dSrI6HoqONaTB-xWJNGMZTby0urvWKfKw88Q

SVCJLKwLqm4GAakMZOZLVQfGp00ouaOTlnO4cYN6aWN5ecmHU5dSrI6HoqONaTB-xWJNGMZTby0urvWKfKw88Q

Rejestracja oswiadczen

Informacja o zatrudnieniu cudzoziemców spoza UE i EOG

Informacje dotyczące wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.

Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy mogą podejmować krótkoterminową pracę w Polsce (do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy) bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę, jeżeli praca cudzoziemca nie jest związana z działalnością sezonową.           

Podmiot zamierzający powierzyć  pracę cudzoziemcowi ma obowiązek złożyć stosowne oświadczenie w celu uzyskania wpisu do ewidencji oświadczeń w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla siedziby lub miejsca stałego pobytu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA:

Rejestracja oświadczeń odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.praca.gov.pl według poniższego schematu:

1. wejdź na stronę www.praca.gov.pllink otworzy się w nowym oknie

2. wybierz na stronie głównej „Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom”

3. z dostępnej listy urzędów wybierz Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

4. przejdź do edycji wniosku, wypełnij go i wyślij.

Załączniki: WAŻNE

  1. ważny dowód osobisty lub ważny paszport – w przypadku, gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy jest osoba fizyczna
  2. kopie wszystkich wypełnionych stron paszportu cudzoziemca, którego dotyczy wniosek (strona z danymi osobowymi oraz strona z wizą ) , a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie przebywa na terytorium RP - będzie ubiegał się o wizę - kopie stron paszportu cudzoziemca z danymi osobowymi  (strona z danymi osobowymi)  KOPIĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ RAZEM Z WNIOSKIEM.
  3. dowód wpłaty ( podmiot zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi, przed złożeniem oświadczenia, dokonuje wpłaty w wysokości: 30 zł ) co powinien zawierać dowód wpłaty patrz niżej  KOPIĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ RAZEM Z WNIOSKIEM.

 W przypadku problemów z wypełnianiem formularza prosimy o zgłaszanie ich pod nr telefonu: 19524 (Zielona Linia).

Przesłanie wniosku wymaga podpisania go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 Wpłaty należy dokonać na konto:

Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

ul. Rzeźnicza 12

 41 – 200 Sosnowiec

37 1020 2313 0000 3902 0580 4234

  Dowód wpłaty musi zawierać następujące dane:

 1. nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/ imię i nazwisko oraz adres siedziby/ miejsca zamieszkania pracodawcy);
 2. tytuł dokonanej wpłaty ( złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi )
 3. dane cudzoziemca ( imię i nazwisko cudzoziemca, dla którego składane będzie oświadczenie).

 Wpłat należy dokonywać indywidualnie dla każdego cudzoziemca. Odbierając oświadczenie należy okazać oryginał dowodu wpłaty.


 Złożenie niekompletnego oświadczenia lub bez kompletu załączników będzie skutkowało wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych.

Nieuzupełnienie braków formalnych w przewidzianym terminie spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

  Terminy załatwienia sprawy

Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu dokonuje wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń lub wydaje decyzję o odmowie wpisania oświadczenia do ewidencji w terminie 7 dni roboczych, a  w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego – nie później niż 30 dni.

W przypadku, gdy pracodawca nie może osobiście odebrać oświadczenia, może go reprezentować pełnomocnik posiadający pisemne upoważnienie.Odebrane oświadczenie należy przekazać cudzoziemcowi.

Wykonywanie pracy na podstawie oświadczenia jest możliwe wyłącznie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej w formie pisemnej, w języku zrozumiałym dla cudzoziemca, na warunkach zgodnych z treścią oświadczenia.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, pisemnie (elektronicznie na adres   ) powiadamia właściwy powiatowy urząd pracy o:

 1.  podjęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy;
 2. niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń.

 Niedopełnienie obowiązku informowania o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez  cudzoziemca podlega karze grzywny.

Urząd pracy, wpisując oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, może określić późniejszy dzień rozpoczęcia pracy, niż określony w oświadczeniu, nie wcześniejszy jednak, niż dzień następujący po dniu wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń.

W przypadku, gdy pracodawca nie dopełnił obowiązku poinformowania urzędu pracy o podjęciu lub niepodjęciu pracy, uznaje się na potrzeby ustalenia okresu wykonywania pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia, że cudzoziemiec wykonywał pracę od dnia określonego w oświadczeniu, chyba że z okoliczności wynika, że cudzoziemiec rozpoczął pracę na podstawie oświadczenia w późniejszym terminie.

 Wpis nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń nie jest wymagany, jeżeli:

 1. nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca stałego pobytu, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
 2. nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
 3. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli umowę o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej;
 4. cudzoziemiec jest pracownikiem tymczasowym, skierowanym przez agencje pracy tymczasowej do innego pracodawcy użytkownika, niż określony w oświadczeniu, jeżeli dane dotyczące pracy oferowanej cudzoziemcowi określone w oświadczeniu, z wyjątkiem miejsca wykonywania pracy, nie uległy zmianie.

 Wzór upoważnienia do odbioru oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowiupoważnienie dot. oświadczeń.docx

 Uwaga! Dla agencji pracy tymczasowej powierzających pracę cudzoziemcom w charakterze pracownika tymczasowego, przewidziany został oddzielny formularz oświadczenia.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Kinga Pająk Pośrednik Pracy 32 297-87-42
Kinga Sołtysik Pośrednik Pracy 32 297-87-42


Utworzono: 2018-01-02 08:49 | Redagował: Sławek Sagadyn 2018-01-09 09:22
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2894
 • cN4RsLNr2UnC_UigyLRwKwCX-IsQzZhSUH_l33LDpVQ4cGxIWaJilEd7l_WKHC_rQx18ZhGuLVa3IaeeMJc3eQ

 • ash6sSsIpka2UF1nZJFYvN5zcpUXvD29bJODOc-Nm484cGxIWaJilEd7l_WKHC_rQx18ZhGuLVa3IaeeMJc3eQ

 • VlNu4EGPFDKgkAq12GR90Fuv0SAnpO0eL5YO5tZUYmo4cGxIWaJilEd7l_WKHC_rQx18ZhGuLVa3IaeeMJc3eQ

 • IUHvEa29fhAwYM6d1RpMFq82o6iTwjMv3zCYP8oHvh84cGxIWaJilEd7l_WKHC_rQx18ZhGuLVa3IaeeMJc3eQ

 • e_EjjBQ1O7FchnSuo6p_7VnVdgCO2PXnntjpkAman8Q4cGxIWaJilEd7l_WKHC_rQx18ZhGuLVa3IaeeMJc3eQ

 • 6q7upRO6_rtea4qdTYX359-3G_g6fCOwbZhN2yYcAOM4cGxIWaJilEd7l_WKHC_rQx18ZhGuLVa3IaeeMJc3eQ

 • AAsYFeg2dF-g7u1rznqVX2XGTwSB04YUM-mpZT2iYYo4cGxIWaJilEd7l_WKHC_rQx18ZhGuLVa3IaeeMJc3eQ

 • Q98wQ9IDDr4HneA7Nj3ee1BFYZLw5jPsBqOJyT43asQ4cGxIWaJilEd7l_WKHC_rQx18ZhGuLVa3IaeeMJc3eQ

 • LuB6jDj7WtzCfGsYp-6wlVYqz6_p8ECNAkAZU8PDpDs4cGxIWaJilEd7l_WKHC_rQx18ZhGuLVa3IaeeMJc3eQ

 • V2VL8D5ZVVV7XCz7moDJzVilk4ldJZEQDNpJMD2Zc5l5ecmHU5dSrI6HoqONaTB-xWJNGMZTby0urvWKfKw88Q

 • nq9IdtWctWNubImEDcl_-lkjy7_94Zw4QvAVx6jrGIp5ecmHU5dSrI6HoqONaTB-xWJNGMZTby0urvWKfKw88Q

 • lzuLgwt3Hy1jCdsuYcv2vBDSCIjHgMEcrqng3mlRnNV5ecmHU5dSrI6HoqONaTB-xWJNGMZTby0urvWKfKw88Q

 • 4DxxfAtrn9mXwF0VhdvEC01WK6b1fO4_JqTBbA-lvG15ecmHU5dSrI6HoqONaTB-xWJNGMZTby0urvWKfKw88Q

 • AAMNpautcKQvtRdiMT7ECCC_xu2hY4RFmuHGbTa_DS55ecmHU5dSrI6HoqONaTB-xWJNGMZTby0urvWKfKw88Q

 • dW7dZM3a2pQz4OlHuzwrffrEPuHcNWWph6ulsTPJBZR5ecmHU5dSrI6HoqONaTB-xWJNGMZTby0urvWKfKw88Q

 • znC_iL90R1PO0V8WGUoTx7vIS1uiSjFataJbagdX9mN5ecmHU5dSrI6HoqONaTB-xWJNGMZTby0urvWKfKw88Q

 • j9lG9Ygu-AkVyUstV009W9Wc-TDIbr4FFklQ4JA1B_p5ecmHU5dSrI6HoqONaTB-xWJNGMZTby0urvWKfKw88Q

 • TwuvYrDszE4wlXAM1RFpfG4LPCz4rMWUHg9rVK5pE515ecmHU5dSrI6HoqONaTB-xWJNGMZTby0urvWKfKw88Q

 • ur_fVrCdvtalDbsTx8ty8UTLrxbG7-IoU5y5p3IQ6bd5ecmHU5dSrI6HoqONaTB-xWJNGMZTby0urvWKfKw88Q

 • 9sluSDnlaNUTATEZ0nYtd4QHtZXAI_joFMuHYdbcgH55ecmHU5dSrI6HoqONaTB-xWJNGMZTby0urvWKfKw88Q

Projektowanie stron: IntraCOM.pl