Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

Powiatowy Urząd Pracy
w Sosnowcu

ul. Rzeźnicza 12
41-200 Sosnowiec

tel. 32 2978700
e-mail:

zobacz dojazd
Serwis powiatu sosnowieckiego otwierany w nowym oknie
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

jhBIyh5t33hAbTVrsLALiPrJEmFWmOBT6q59Nh5j-Bn4WiebFTHXhTWAIZb2e06ijwpVp-ZaQnZfWrnybzsFBA

6Qi7sqc6V3RXMcv9gMO8r6tIODljd18gv52u6mEujr34WiebFTHXhTWAIZb2e06ijwpVp-ZaQnZfWrnybzsFBA

ponFUAJ9PmVC5dZaOT7Sr5W6ne7P1lRns2RiL6zcUUj4WiebFTHXhTWAIZb2e06ijwpVp-ZaQnZfWrnybzsFBA

11xg_wbg0vbyCpHYCEzBy7NBWxYdZebA1shjEf2xn7X4WiebFTHXhTWAIZb2e06ijwpVp-ZaQnZfWrnybzsFBA

o3vCg4covshPqkGwxa01LOxy8TrhU3FUxE9F1E4FehD4WiebFTHXhTWAIZb2e06ijwpVp-ZaQnZfWrnybzsFBA

6BtFp1SHMXi5CaNhPclfpPZHQalpJRjFlPCepZv_YXz4WiebFTHXhTWAIZb2e06ijwpVp-ZaQnZfWrnybzsFBA

7PliGvd55gToyLaXN6dh6Wc1Mq6Txs0EV616_zSOUs74WiebFTHXhTWAIZb2e06ijwpVp-ZaQnZfWrnybzsFBA

tkpUutXVREAkIzvLV5zsgkF6zNkMT_OHN07IMRWZCjb4WiebFTHXhTWAIZb2e06ijwpVp-ZaQnZfWrnybzsFBA

rJFznZriWBi8xRkaJlG7m0c5Qm9Rd_HHLpW8a5xNVff4WiebFTHXhTWAIZb2e06ijwpVp-ZaQnZfWrnybzsFBA

Staże dla osób niepełnosprawnych

Staże dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu 

STAŻ - oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pa pracodawcą, według programu okreslonego w umowie.


To pracodawca, który chce zorganizować staż dla osoby niepełnosprawnej poszukujacej pracy niepzostającej w zatrudnieniu składa do urzędu kompletnie wypełniony wniosek o organizację stażu, który można pobrać osobiście w urzędzie lub ściągnąć ze strony internetowej.

Pracodawca może we wniosku wskazać także imię i nazwisko osoby bezrobotnej, którą chce przyjąć na staż.

Na wniosek pracodawcy urząd pracy może skierować osobę niepełnosprawną poszukującą pracy nie pozostającą w zatrudnieniu do odbycia stażu przez okres od 3 do 12 miesięcy bez nawiązywania stosunku pracy.

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej między pracodawcą a urządem pracy, wg. programu określonego w umowie.

Urząd sprawuje nadzór nad odbywaniem stażu i wypłaca mu stypendium w wysokości zgodnej z obowiązującymi stawkami i wskaźnikami.

Kiedy staż może zostać przerwany:

 • w przypadku podjęcia pracy przez osobę niepełnosprawną odbywającą staż;
 • PUP na wniosek bezrobotnego odbywającego staż może rozwiązać z pracodawcą umowę o odbycie stażu w przypadku nierealizowania przez pracodawcę warunków stażu, po wysłuchaniu pracodawcy;
 • PUP na wniosek pracodawcy lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii pracodawcy, może pozbawić stazystę możliwości kontynuowania stażu w przypadku:
  • - nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia pracy;
  • - naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania na stanowisku pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych;
  • -usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu.

Organizator stażu:

 • zapoznaje stażystę z programem stażu;
 • zapoznaje stażystę z jego obowiązkami oraz uprawnieniami;
 • zapewnia stażyście profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników;
 • szkoli stażystę na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy;
 • przydziela stażyście, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej;
 • zapewnia stażyście, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne;
 • niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, informuje Powiatowy Urząd Pracy o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności stażysty oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu;
 • po zakończeniu stażu pracodawca wystawia stażyście opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego oraz kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych pozyskanych w trakcie stażu.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2016r. poz. 2046 z późn. zm.)

2.Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2016r. poz 645 z późn. zm.).

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych ( Dz. U. z 2009r. , Nr 142, poz. 1160 ).

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Monika Baran Specjalista ds. programów  32 297 87 68  
       
Utworzono: 2016-05-06 13:49 | Redagował: Anna Nowosielska 2017-03-01 10:46
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1837
 • A5yryCO098zhRkqnzkKRbUnH_jlmWLrNNkmqN15CuC5PVoZP8XD4trLfJPBRdOQpAb4Yulo4F5RLuW2v8u8Uzg

 • 6nInu5yIWWw4Ejtda4WSBJ2GaQOTw8zlc9Iq4s03W8dPVoZP8XD4trLfJPBRdOQpAb4Yulo4F5RLuW2v8u8Uzg

 • 68sAZ7atW0crsSlCRG5RlpAgo_0PYBiNwX8wGymyQOFPVoZP8XD4trLfJPBRdOQpAb4Yulo4F5RLuW2v8u8Uzg

 • A_FE5FD7mRvZ64k4-oO7IM_uUQ63dxA3BoAlbFrXkz9PVoZP8XD4trLfJPBRdOQpAb4Yulo4F5RLuW2v8u8Uzg

 • v2aMZ5HpIzBqi_y1U7m_Ff38MkWBOIv1cyZcepipw-lPVoZP8XD4trLfJPBRdOQpAb4Yulo4F5RLuW2v8u8Uzg

 • V7vjvL6DOmXhT6G6Fco3XBHo-rYKhH_GAq7df-Uz7ABPVoZP8XD4trLfJPBRdOQpAb4Yulo4F5RLuW2v8u8Uzg

 • NYOPROrLvTZ-QYMpjm3G_gNirU8pUN0ZjCZzhgsre-hPVoZP8XD4trLfJPBRdOQpAb4Yulo4F5RLuW2v8u8Uzg

 • Jc3P82hatHyxHu-l6PHNAStvDqF2ttshQxScu-ghyJdPVoZP8XD4trLfJPBRdOQpAb4Yulo4F5RLuW2v8u8Uzg

 • 334cfV-_-LqB1S7K6baIGeZtSratFtoyxIdudDh_OJBPVoZP8XD4trLfJPBRdOQpAb4Yulo4F5RLuW2v8u8Uzg

 • YR5k0d8kQtDZZYKjlpWatl5O6rJTQvGyQ-s9pQrlFlH4WiebFTHXhTWAIZb2e06ijwpVp-ZaQnZfWrnybzsFBA

 • cvFS1XWwx3pwZ9O_37F_7MmhhLpDL2BYKu3V5mz2R8D4WiebFTHXhTWAIZb2e06ijwpVp-ZaQnZfWrnybzsFBA

 • 043whP1J5Yc6riKUrDSF2JdzBfvc69MQWEn4xnUs_IT4WiebFTHXhTWAIZb2e06ijwpVp-ZaQnZfWrnybzsFBA

 • P0ofjAqebfL1zNly6PgBdxaLC5holTT6oLaTWsDfAUj4WiebFTHXhTWAIZb2e06ijwpVp-ZaQnZfWrnybzsFBA

 • ELqM-fDmZNB6xMB8UNZGjEmBGcAdZnfBIIAY3gl0_Iz4WiebFTHXhTWAIZb2e06ijwpVp-ZaQnZfWrnybzsFBA

 • Hm5DySXxXxNJS6Un5KH6xmJ1pGhZ3jJ8X_JstFVBWLL4WiebFTHXhTWAIZb2e06ijwpVp-ZaQnZfWrnybzsFBA

 • R8cTwPU9e7uJZrFEwIIr20HN1mht6EI4LzW-hxGb9qj4WiebFTHXhTWAIZb2e06ijwpVp-ZaQnZfWrnybzsFBA

 • EphYg-qdTZW0OnIe-UPCOBiKqaWiE2GAOz353t5dBML4WiebFTHXhTWAIZb2e06ijwpVp-ZaQnZfWrnybzsFBA

 • WaQ1PttjaKvfC-zbsDg62_bRh2_RGe3WyTdVQ6qMOGz4WiebFTHXhTWAIZb2e06ijwpVp-ZaQnZfWrnybzsFBA

 • wzHZv3Mr6-SPP1OaBJchTCqSVsUL5jIMBQS43xXLC4D4WiebFTHXhTWAIZb2e06ijwpVp-ZaQnZfWrnybzsFBA

 • hEq790OEDCSy3T9LVgSfB-18RRVhPJbL1ZmBn-qqWw_4WiebFTHXhTWAIZb2e06ijwpVp-ZaQnZfWrnybzsFBA

Projektowanie stron: IntraCOM.pl