Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

Powiatowy Urząd Pracy
w Sosnowcu

ul. Rzeźnicza 12
41-200 Sosnowiec

tel. 32 2978700
e-mail:

zobacz dojazd
Serwis powiatu sosnowieckiego otwierany w nowym oknie
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Dla pracodawców » Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców » Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

XvCCp1jhliO5-9defnXKcqwOrzFRdNQ2asvlytkiF2Xxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

qX6xZ9tdJVwTieXXwF7Win2uFPdRDVIFWogNGiDWsqjxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

R_lakz-GaY0lBkBuT4DiiCFyxdbzU652p09l9oeeaOnxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

Kol3zbhDsAqNvfEvWjNGXfmXtFWo-KenH4JvDDv69Nbxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

MDd8rz2np1b5MATz_tN4Icloud6VTDKUNL_i9pUZSzbxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

a9XFbwgiWpNqlL2O-MEiqeHEpv3mEaxmBpG2oO4HtKnxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

0lIU7CIUuxx3x-p6i1_Rrwi0Qoh8bJ9AeXu6kI77nnbxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

SMOkSlTpo17hJLJPUw9_IX8W4rl_qXbhRrhylE7k0QTxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

iCBqvU5TyaLTVmw704Zue23CGIRxVlAXn_u_x-kgajLxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

Kryteria i zasady w sprawie dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Starosta ze środków Funduszu Pracy może zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, zwanemu dalej "podmiotem", producentowi rolnemu, o któym mowa w art. 46 ust.1 pkt 1a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, niepublicznemu przedszkolu i niepublicznej szkole, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm), zwanym dalej odpowiednio i koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości ustalonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień zawarcia umowy.

Środki przyznaje z upoważnienia Starosty – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu.

Wyposażeniu lub doposażeniu stanowiska pracy – oznacza to zorganizowanie stanowiska pracy poprzez zakup sprzętu, maszyn, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Podmiot, producent rolny, niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła zamierzający wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego może złożyć do Starosty właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego albo ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego wniosek o refundację zawierający:

 1. Oznaczenie podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego
 2. Liczbę wyposażanych lub doposażanych stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych;
 3. Kalkulację wydatków na wyposażenie lub doposażenie poszczególnych stanowisk pracy i źródła ich finansowania;
 4. Wnioskowaną kwotę refundacji ;
 5. Szczegółową specyfikację wydatków dotyczących wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewniania zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii;
 6. Rodzaj pracy, jaka będzie wykonywana przez skierowanego bezrobotnego;
 7. Wymagane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania pracy, jakie powinien posiadać skierowany bezrobotny, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 5 ustawy;
 8. Proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu refundacji,
 9. Podpis podmiotu, producenta rolnego, niepublicznego przedszkola i niepublicznej szkoły lub osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu zamierzającego wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy.

Do wniosku o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy podmiot, producent rolny, niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła dołącza oświadczenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1041)

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity:  Dz. U. z 2016r. , poz. 645)

 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub  doposażenia stanowiska  pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1041).

 3. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu  o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013r.).

 4. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej odniesieniu  do pomocy de minimis w sektorze rolnym  (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013r.).

 5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2016r. , poz.380, z późn. zm.) 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Anna Nowosielska  Kierownik Działu  32 29-78-764  
 Agnieszka Krętuś  specjalsita ds. programów  32 29-78-761  

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Refundacje Wyposażenia Stanowiska Pracy 2013 [ 27 ]
plik w formacie PDF oznaczenia pracodawcy RPO 2017.pdf 06-09-17 08:39 445.41KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 445.41KB) pobierz
plik w formacie PDF naklejki na sprzęt_RPO 2017.pdf 06-09-17 08:38 195.93KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 195.93KB) pobierz
plik w formacie PDF wniosek o refundacje VII 2017 - do wypełnienia komp..pdf 05-10-17 11:41 402.95KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 402.95KB) pobierz
plik w formacie PDF wniosek o refundacje VII 2017.pdf 05-10-17 11:41 364.48KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 364.48KB) pobierz
plik w formacie PDF Regulamin Rrefundacje FP VII 2017.pdf 28-07-17 10:11 308.69KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 308.69KB) pobierz
plik w formacie PDF Kryteria oceny wniosków Refundacje FP VII 2017.pdf 28-07-17 10:11 147.73KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 147.73KB) pobierz
plik w formacie PDF Kryteria oceny wniosków Refundacje RPO VII 2017.pdf 28-07-17 10:11 168.12KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 168.12KB) pobierz
plik w formacie PDF Regulamin Refundacje RPO VII 2017.pdf 28-07-17 10:10 317.65KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 317.65KB) pobierz
plik w formacie DOC Informacja kwartalna RPO.doc 26-05-17 10:43 795KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 795KB) pobierz
plik w formacie XLSX tabela rozl.RPO.xlsx 26-05-17 10:41 64.75KB pobierz plik w formacie XLSX (rozmiar: 64.75KB) pobierz
plik w formacie DOCX Oświadczenie o podatku VAT RPO.docx 26-05-17 10:41 765.11KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 765.11KB) pobierz
plik w formacie PDF wniosek o refundację do wypełnienia komp..pdf 06-07-17 11:20 392.47KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 392.47KB) pobierz
plik w formacie XLSX Tabela rozliczeniowa FP.xlsx 21-02-17 12:07 17.17KB pobierz plik w formacie XLSX (rozmiar: 17.17KB) pobierz
plik w formacie PDF Informacja Kwartalna FP.pdf 21-02-17 12:00 118.48KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 118.48KB) pobierz
plik w formacie PDF Tabela rozliczeniowa FP.pdf 21-02-17 12:00 135.81KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 135.81KB) pobierz
plik w formacie PDF Oświadczenie o podatku VAT FP.pdf 21-02-17 12:00 131.32KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 131.32KB) pobierz
plik w formacie PDF Załącznik nr 2 - formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_ do wypełnienia komputerowego.pdf 06-07-17 11:23 663.55KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 663.55KB) pobierz
plik w formacie PDF Załącznik nr 3 - druk oferty pracy - do wypełnienia komputerowego.pdf 21-02-17 10:25 194.02KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 194.02KB) pobierz
plik w formacie PDF wniosek_o_refundacje FP _2017.pdf 06-07-17 11:23 357.08KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 357.08KB) pobierz
plik w formacie PDF Załącznik nr 2 - formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_.pdf 15-02-17 09:19 595.55KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 595.55KB) pobierz
plik w formacie PDF Załącznik nr 3 - druk oferty pracy.pdf 15-02-17 09:19 166.56KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 166.56KB) pobierz
plik w formacie PDF Regulamin-refundacje EFS 2017 - kolor.pdf 15-02-17 09:19 402.95KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 402.95KB) pobierz
plik w formacie PDF Kryteria oceny wniosków Refundacje EFS 2017.pdf 15-02-17 09:18 173.94KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 173.94KB) pobierz
plik w formacie PDF Regulamin-refundacje FP 2017.pdf 15-02-17 09:17 290.62KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 290.62KB) pobierz
plik w formacie PDF Kryteria oceny wniosków Refundacje FP 2017.pdf 15-02-17 09:17 145.29KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 145.29KB) pobierz
plik w formacie PDF Oświadczenie o podatku VAT RPO.pdf 30-03-16 15:01 237.63KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 237.63KB) pobierz
plik w formacie DOC Informacja kwartalna dotycząca zatrudnienia 18-02-13 10:08 29KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 29KB) pobierz
Utworzono: 2012-08-02 08:56 | Redagował: Anna Nowosielska 2017-03-21 09:56
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 9200
 • -xFxVNvfqonkX8kmWi4jXXf_y2OGJiU-z51xblB_thFkyTZSe_fxKkwDQRIR_aT5OpY4rvG0HDJ38M_1rYpvdrOUwSLthIV-ATd0iCFumWsgriufY-TSFcgkl56cILic

 • 2TndEHhFUd4-3Owb6k3bwyOvUa8ghHcW3zd9pcDONjVkyTZSe_fxKkwDQRIR_aT5OpY4rvG0HDJ38M_1rYpvdrOUwSLthIV-ATd0iCFumWsgriufY-TSFcgkl56cILic

 • NBhygJm3eUeRaFwkwPLuXSE7kxbrFfkmFdRTYfj3liFkyTZSe_fxKkwDQRIR_aT5OpY4rvG0HDJ38M_1rYpvdrOUwSLthIV-ATd0iCFumWsgriufY-TSFcgkl56cILic

 • khC6dkj4bIcggCelhEpZkXL3r_Dql3GGvUh0uL8PyDRkyTZSe_fxKkwDQRIR_aT5OpY4rvG0HDJ38M_1rYpvdrOUwSLthIV-ATd0iCFumWsgriufY-TSFcgkl56cILic

 • oVf7gjT-8QjnxUqzL8k32gGAzusLIIqSPh5b25Wj0khkyTZSe_fxKkwDQRIR_aT5OpY4rvG0HDJ38M_1rYpvdrOUwSLthIV-ATd0iCFumWsgriufY-TSFcgkl56cILic

 • V6irDm1RVFiR-446vWOGJF7sLjDYFuHOmuQOoZ2OhFNkyTZSe_fxKkwDQRIR_aT5OpY4rvG0HDJ38M_1rYpvdrOUwSLthIV-ATd0iCFumWsgriufY-TSFcgkl56cILic

 • 48PA8RKjcv6ucc2VVKEMFzAQolvjzcCvCxJBn_wcNSdkyTZSe_fxKkwDQRIR_aT5OpY4rvG0HDJ38M_1rYpvdrOUwSLthIV-ATd0iCFumWsgriufY-TSFcgkl56cILic

 • mt_8GqPabWyKo9POcYGb0RsVUKUPNi4B8GJiRRkiWftkyTZSe_fxKkwDQRIR_aT5OpY4rvG0HDJ38M_1rYpvdrOUwSLthIV-ATd0iCFumWsgriufY-TSFcgkl56cILic

 • cllu7SGajIXm7-1BfhU0Ah-xYegYyaIWuHna3KO6nitkyTZSe_fxKkwDQRIR_aT5OpY4rvG0HDJ38M_1rYpvdrOUwSLthIV-ATd0iCFumWsgriufY-TSFcgkl56cILic

 • GkUnMa-ogxTHZGdqJeueQbFRJ2ntnWYKalwM8OVmBeLxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

 • nb1mWD69R1LsmW8bVFw_omVCmUiM8sfZESsbrlexthzxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

 • SMogPBGTCe9_UmRw_GkLfuBZfNmaSJqP_RNmirZ6PFXxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

 • ySD3jnks7lRmhdvSirgXSrj6KB9POpLxvPQfLCIVfIrxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

 • XGctfmetxNAOgqQ0zQId1_MQ6utpgS5MT9PJdu1Narnxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

 • HzFdKzJIF1L1KJci1gyudwdIWNdXQ9pu6aLBPRZ0LWLxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

 • MNtdSbY9cfy-qp_l6GFoHuoWf_vIaLaPmvnJ65kXW2Lxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

 • GmPQjZMgoz8RlLiPKf6WjgiNCenndbA2vcvVi9JkGSrxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

 • UCmca6df_itT025m5oho-huDiVyxWXwRd3vtXB8P8ZHxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

 • xI3hmQoDowoOK-OJvaN50isqR4T4I2HzdVHxYI-d4R_xh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

 • dNAYlU9gQ_QmHsJnSy1fgxm_4WqDTBItYGFV6xL9EOHxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

Projektowanie stron: IntraCOM.pl