Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

Powiatowy Urząd Pracy
w Sosnowcu

ul. Rzeźnicza 12
41-200 Sosnowiec

tel. 32 2978700
e-mail:

zobacz dojazd
Serwis powiatu sosnowieckiego otwierany w nowym oknie
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Urząd Pracy » Programy i projekty » Programy i projekty realizowane » Wstań, podnieś głowę! Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

SNb6iAOs1yAyGOyDbaOZui0OhhAye4tvv0h4u5WHOh6mS8nvUKmkM2xa_9sP24-1LiVEai8RpWT1aQrfRhxa8wsZJQ0VL5YCp_PDGZDppS7oTRMStIViA67dHFcvfWwy

T4Pb8PQUf28erjTQhCPbjI-htfWOhAdJIR5tOYeLP9OmS8nvUKmkM2xa_9sP24-1LiVEai8RpWT1aQrfRhxa8wsZJQ0VL5YCp_PDGZDppS7oTRMStIViA67dHFcvfWwy

t3A4-nBNi5rjTGbU1YEutLJnzR0Y32LZaO5Y0U8Frd2mS8nvUKmkM2xa_9sP24-1LiVEai8RpWT1aQrfRhxa8wsZJQ0VL5YCp_PDGZDppS7oTRMStIViA67dHFcvfWwy

Ov1BkDRnBMiT-UAEaUdetsCkkULrWg3dtIDPgi-F8r2mS8nvUKmkM2xa_9sP24-1LiVEai8RpWT1aQrfRhxa8wsZJQ0VL5YCp_PDGZDppS7oTRMStIViA67dHFcvfWwy

oEmf3MUq-_zhz6svtBPo3xFsJ-njo6ERxh4uFJNV4BamS8nvUKmkM2xa_9sP24-1LiVEai8RpWT1aQrfRhxa8wsZJQ0VL5YCp_PDGZDppS7oTRMStIViA67dHFcvfWwy

6euRi3qgcL3r6vwwZL2KH0biAoTVW1yF1hxPkykm9NGmS8nvUKmkM2xa_9sP24-1LiVEai8RpWT1aQrfRhxa8wsZJQ0VL5YCp_PDGZDppS7oTRMStIViA67dHFcvfWwy

_0-TT6w0bfCZIzoQEBjirEZ7j4fTTUSJVyXWQbaPAcCmS8nvUKmkM2xa_9sP24-1LiVEai8RpWT1aQrfRhxa8wsZJQ0VL5YCp_PDGZDppS7oTRMStIViA67dHFcvfWwy

xARsZzPdUj6jhZt4qTMAQh9KaGkXN3gYshzAaa76G92mS8nvUKmkM2xa_9sP24-1LiVEai8RpWT1aQrfRhxa8wsZJQ0VL5YCp_PDGZDppS7oTRMStIViA67dHFcvfWwy

YiewuT3gdhqrHwuQEjthT3oxiJyMS_LNpnevyPVH0mWmS8nvUKmkM2xa_9sP24-1LiVEai8RpWT1aQrfRhxa8wsZJQ0VL5YCp_PDGZDppS7oTRMStIViA67dHFcvfWwy

Wstań, podnieś głowę! Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy

INFORMACJE PLIKI DO POBRANIA  KONTAKT

Wstań, podnieś głowę! Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych - ZIT


REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY STAŻYSTY


Niniejszym informujemy, iż w dziale "pliki do pobrania" zamieszczono Zasady refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla stażysty wraz z załącznikami. Pracodawcy / Instytucje chcący/e zorganizować staż dla Uczestnika niniejszego projektu mogą ubiegać się o przedmiotową refundację w wysokości do 3000,00 zł. Kwotę tą należy przeznaczyć na wyposażenie stanowiska pracy stażysty, w szczególności na zakup urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymogami ergonomii. Szczegóły dotyczące ubiegania się o wsparcie oraz jego wydatkowania znajdują się w zamiesczonych Zasadach. Realizatorem niniejszej formy wsparcia jest Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Sosnowcu (ul. 3go Maja 33, pokoje nr: 411, 412).


INFORMACJE OGÓLNE


Cel projektu: wzrost aktywności zawodowej osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu, z ustalonym I bądź II profilem pomocy, poprzez uzyskanie kwalifikacji adekwatnych do potrzeb rynku pracy oraz doświadczenia zawodowego przez 37 mężczyzn i 44 kobiety i tym samym podniesienie ich szans na znalezienie zatrudnienia

Okres realizacji projektu: 1.09.2017-31.08.2019

Planowane efekty projektu: Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez 27 osób,  nabycie doświadczenia zawodowego przez 60 osób, podjęcie zatrudnienia w okresie do 3 m-cy po opuszczeniu projektu przez jak największą liczbę jego Uczestników i Uczestniczek

Wartość projektu ogółem: 1.239.537,60 PLN

Wartość dofinansowania projektu środkami Unii Europejskiej: 1.177.560,72 PLN

Realizatorzy projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu oraz Urząd Miejski w Sosnowcu 

 
 

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU


W ramach projektu oferujemy:

- STAŻE trwające do 6 miesięcy,
- SZKOLENIA CERTYFIKOWANE nadające kwalifikacje / uprawnienia zawodowe,
- DORADZTWO ZAWODOWE,
- DORADZTWO PSYCHOLOGICZNE,
- POŚREDNICTWO PRACY,
- wsparcie TRENERA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ.
 
Uczestnicy i Uczestniczki projektu będą objęci wsparciem specjalistów: doradcy zawodowego, pośrednika pracy, trenera aktywności zawodowej oraz psychologa. Z porad specjalistów będzie można skorzystac na każdym etapie realizacji projektu.


Wsparcie finasnowe:

- STYPENDIUM STAŻOWE wraz ze składkami społecznymi w kwocie 1 281,16 zł miesięcznie,
- KOSZTY SZKOLENIA oraz EGZAMINU w średniej kwocie 3 000 zł,
- STYPENDIUM SZKOLENIOWE wraz ze składkami społecznymi w maksymalnej kwocie 1 281,16  miesięcznie,
- BADANIA LEKARSKIE przed skierowaniem na szkolenie i staż,
- KOSZTY DOJAZDU NA STAŻ i/lub SZKOLENIE w średniej kwocie 100 zł miesięcznie,
- KOSZTY OPIEKI NAD OSOBĄ ZALEŻNĄ w trakcie odbywania stażu lub szkolenia w maksymalnej kwocie 700 zł miesięcznie. Refundacji kosztów opieki w ramach niniejszego projektu dokonuje Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

Zasady finansowania poszczególnych form wsparcia reguluje Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz regulamin projektu.UCZESTNICY PROJEKTU 


Projekt skierowany jest do 81 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Sosnowiec, które:

- ukończyły 30 rok życia;
- należą do tzw. bezrobotnych wymagających wsparcia (II profil pomocy), ewentualnie do tzw. bezrobotnych aktywnych   (I profil pomocy)
 
  oraz spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
 
- legitymują się niskimi kwalifikacjami (nie posiadają wykształcenia pomaturalnego / policealnego lub wyższego),
- sa kobietami,
- należą do grupy wiekowej 50+,
- są osobami z niepełnosprawnościami,
- pozostają bez pracy przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy (z uwzględnieniem zarówno okresu rejestracji    w PUP, jak i przed rejestracją).

Jednocześnie przy wyborze Uczstników i Uczestniczek projektu preferowane będą kandydatury osób, które przejawiają wysoki poziom motywacji do podnoszenia swoich kwalifikacji i zdobywania zatrudnienia.
 

 

 
Utworzono: 2017-09-18 10:35 | Redagował: Łukasz Hoksa 2017-12-20 10:55
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1748
 • 1Jjk05HWyZ-YrM4JEBdHahfmUGiTaZqTLou4OUN2lstvUruQZ_NoYMdEdfLGHTfC0g4disikmLe-uNMUh3MaAesF7sIeDaL0JF3-K8ee--2H4812P1S0Z863cz1iZzeP

 • E2ISgYFKa3sE6kM-kRyDxduc0CBunitbWB3QAmGdhedvUruQZ_NoYMdEdfLGHTfC0g4disikmLe-uNMUh3MaAesF7sIeDaL0JF3-K8ee--2H4812P1S0Z863cz1iZzeP

 • gEIx1nJzhgWdhiU8uOBA73oNbK4QjHwdNGoScF1v4vFvUruQZ_NoYMdEdfLGHTfC0g4disikmLe-uNMUh3MaAesF7sIeDaL0JF3-K8ee--2H4812P1S0Z863cz1iZzeP

 • TSqiQKMk2777sMSZHFk-9VDOckxqjm4TQSiyuxSgIjZvUruQZ_NoYMdEdfLGHTfC0g4disikmLe-uNMUh3MaAesF7sIeDaL0JF3-K8ee--2H4812P1S0Z863cz1iZzeP

 • hS_orU_4_DYU5H2Tocfl_zRozohrGBAIvFyU13FEoytvUruQZ_NoYMdEdfLGHTfC0g4disikmLe-uNMUh3MaAesF7sIeDaL0JF3-K8ee--2H4812P1S0Z863cz1iZzeP

 • wz8O9UK8oJPWWwRKXSgWkQtv_6MNrlsXLL7t0ZWWDjFvUruQZ_NoYMdEdfLGHTfC0g4disikmLe-uNMUh3MaAesF7sIeDaL0JF3-K8ee--2H4812P1S0Z863cz1iZzeP

 • klNzNKjq0nkNNDjbUtWV2-VWqKZiWNUYN6fovTannW9vUruQZ_NoYMdEdfLGHTfC0g4disikmLe-uNMUh3MaAesF7sIeDaL0JF3-K8ee--2H4812P1S0Z863cz1iZzeP

 • qZRblB1CUT_fXZ0Hr_jcJcsLkuY14x-RXRttcVe4TAxvUruQZ_NoYMdEdfLGHTfC0g4disikmLe-uNMUh3MaAesF7sIeDaL0JF3-K8ee--2H4812P1S0Z863cz1iZzeP

 • lpDtzJuNgRsmEgmb-yIptxq8YzEFLd7TySODY5ktmJNvUruQZ_NoYMdEdfLGHTfC0g4disikmLe-uNMUh3MaAesF7sIeDaL0JF3-K8ee--2H4812P1S0Z863cz1iZzeP

 • _bGi5wPnDEMqK8IzdYM617deSTL0joDdpIu3B22dWt-mS8nvUKmkM2xa_9sP24-1LiVEai8RpWT1aQrfRhxa8wsZJQ0VL5YCp_PDGZDppS7oTRMStIViA67dHFcvfWwy

 • mEKS0ykuDAJiiPmXuMI1lUfLDygVUN4IPJYJCJiSBD-mS8nvUKmkM2xa_9sP24-1LiVEai8RpWT1aQrfRhxa8wsZJQ0VL5YCp_PDGZDppS7oTRMStIViA67dHFcvfWwy

 • fmIJYSorA05Akce23-cerOTfj-02yw4hdqxotk3tQTGmS8nvUKmkM2xa_9sP24-1LiVEai8RpWT1aQrfRhxa8wsZJQ0VL5YCp_PDGZDppS7oTRMStIViA67dHFcvfWwy

 • nV7i34uTKQAaTpKgDVafgOQ0O6ZnKOtN586-jIVuKEimS8nvUKmkM2xa_9sP24-1LiVEai8RpWT1aQrfRhxa8wsZJQ0VL5YCp_PDGZDppS7oTRMStIViA67dHFcvfWwy

 • e_J_GRvm7lH2LS0YhuACvP9rXlXqKwpdOSCaLSuyDHymS8nvUKmkM2xa_9sP24-1LiVEai8RpWT1aQrfRhxa8wsZJQ0VL5YCp_PDGZDppS7oTRMStIViA67dHFcvfWwy

 • O5NhhoLajpC7lmNFg2PZDN2AUD121inpvcToaSDl-U6mS8nvUKmkM2xa_9sP24-1LiVEai8RpWT1aQrfRhxa8wsZJQ0VL5YCp_PDGZDppS7oTRMStIViA67dHFcvfWwy

 • 6wF65Plf45uZObyXGVZ5GkZWa6GN33bBpEA95y8dunemS8nvUKmkM2xa_9sP24-1LiVEai8RpWT1aQrfRhxa8wsZJQ0VL5YCp_PDGZDppS7oTRMStIViA67dHFcvfWwy

 • CyZYpUURD2IaBotyootN1uTL4Px13pdj7EGHnaT6TgGmS8nvUKmkM2xa_9sP24-1LiVEai8RpWT1aQrfRhxa8wsZJQ0VL5YCp_PDGZDppS7oTRMStIViA67dHFcvfWwy

 • zd2_gQwDrW6p-m_pek-CmcpsP5AiaebV7-MLFJ97cn6mS8nvUKmkM2xa_9sP24-1LiVEai8RpWT1aQrfRhxa8wsZJQ0VL5YCp_PDGZDppS7oTRMStIViA67dHFcvfWwy

 • LivIjusRku9R75TDG3ml73MY2argJ0e0D_0Rd4eO53WmS8nvUKmkM2xa_9sP24-1LiVEai8RpWT1aQrfRhxa8wsZJQ0VL5YCp_PDGZDppS7oTRMStIViA67dHFcvfWwy

 • mTeIF8e6UtU6NNWRu5Vtb6CwQwxD7QBfCVOtnn8FW4ymS8nvUKmkM2xa_9sP24-1LiVEai8RpWT1aQrfRhxa8wsZJQ0VL5YCp_PDGZDppS7oTRMStIViA67dHFcvfWwy

Projektowanie stron: IntraCOM.pl