Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

Powiatowy Urząd Pracy
w Sosnowcu

ul. Rzeźnicza 12
41-200 Sosnowiec

tel. 32 2978700
e-mail:

zobacz dojazd
Serwis powiatu sosnowieckiego otwierany w nowym oknie
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Urząd Pracy » Programy i projekty » Programy i projekty zrealizowane » Własny biznes Twoją alternatywą

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

EdPEBDWZcz6ofIlbcREw4GNZEzm7R3Vbrp2o2PCOeg4

ghgFQHW55p9W7W9niP6Z6bCjvJ2ZNlwtWvnm_vO6duA

eTMn8mutoaMqRU26619z5hVrAXryrVaI7pqcTTgDnu0

vjT56vlJcC46yCtDxfiRfPrySbqjUZOpttUKHKN0v8g

tzZ5uYUOlm0mo5wXP0mgVxRBr4VwdUsLf9fGslwkf0M

SXDVNGxdPe7JZLydj-vK1H9H1-j_IwVkwkAtU3FpDpM

QY5i8mr-YY9EYT8q2TegZnrhYftBpa7jUGo30oiZ9Y0

H2n1uEmgQl2haQUXMNVyxwzTA6-9itE1sj37JVfGnLs

vY2Tz92PeBCclugnnBtkoQoBKRWjitTdv7izOCgr-NY

Własny biznes Twoją alternatywąAKTUALNOŚCI

O PROJEKCIE PLIKI DO POBRANIA KONTAKT

AKTUALNOŚCI


01.12.2015r.

 Podsumowanie realizacji projektu


Projekt realizowany w okresie: 01.10.2013 r. – 30.06.2015 r.

Całkowita wartość projektu: 1 168 571,40 zł.


Celem projektu było utworzenie trwale funkcjonujących działalności gospodarczych przez 20 mieszkańców Miasta Sosnowiec, zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia bądź zagrożonych zwolnieniem z przyczyn leżących po stronie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne.

 

Formy wsparcia, którymi objęto wszystkich Uczestników:

-wsparcie doradcze przed i po założeniu działalności gospodarczej,
szkolenie „Własna działalność gospodarcza”,
-wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości w wysokości do 40 000,00 zł.,
-finansowe wsparcie pomostowe podstawowe (comiesięczne wypłaty dla nowych przedsiębiorców w kwocie do 1 300,00 zł.).

 

W projekcie uczestniczyło 20 osób, w tym:

- 17 osób bezrobotnych,

- 3 osoby zatrudnione,

- 3 osoby do 25 roku życia,

- 1 osoba powyżej 50 roku życia.


W wyniku udziału w projekcie wszyscy jego Uczestnicy uruchomili działalności gospodarcze.

 

 Łukasz Hoksa


 

03.06.2015r.

 Rozliczenie Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości


W związku ze zbliżającym się końcem 12 miesięcznego okresu prowadzenia działalności gospodarczych przez większość Uczestników projektu przypominamy, że zgodnie z § 9 pkt. 22 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia pomostowego podstawowego, Uczestnik projektu zobligowany jest dostarczyć do PUP Sosnowiec zaświadczenie z ZUS o nieprzerwanym okresie prowadzenia działalności gospodarczej (pozostawania w rejestrze płatników składek ZUS). Niniejsze zaświadczenie stanowi podstawę weryfikacji faktu prowadzenia przez okres 12 miesięcy działalności gospodarczej założonej w ramach projektu, a co za tym idzie, rozliczenia Umów na przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego podstawowego.

Aby otrzymać niniejsze zaświadczenie, należy opłacić składkę ZUS w miesiącu następującym po ostatnim miesiącu prowadzenia działalności (tak aby opłacony został pełny okres 12 m-cy prowadzenia działalności), odczekać minimum tydzień, a następnie wystąpić do ZUS z wnioskiem o wydanie zaświadczenia. Proszę jednocześnie zwrócić uwagę, że niniejsze zaświadczenie nie jest tożsame z zaświadczeniem o niezaleganiu z opłacaniem składek.


Łukasz Hoksa 


 27.02.2015r.

Wydłużenie godzin urzędowania w miesiącu marcu 2015r.


 

Niniejszym informujemy, że w dniach 3, 11, 19 i 30 marca Biuro Projektu będzie czynne do godziny 17:00. Mamy nadzieję, że dostępność Biura Projektu w godzinach popołudniowych ułatwi Państwu rozliczenie podstawowego wsparcia pomostowego.

 

Łukasz Hoksa


 20.01.2015r.

 Rozliczenie wsparcia pomostowego


Podstawowe wsparcie pomostowe rozliczane jest poprzez złożenie przez Uczestnika projektu następujących dokumentów:

A. oświadczenia o dokonaniu zakupów zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym (załącznik nr 21 do Regulaminu wsparcia)

ikona .doc 21.doc


B. szczegółowego zestawienia zakupionych dóbr i usług oraz ich wartości (załącznik nr 22 do Regulaminu).

ikona .doc 22.doc


Są to te same dokumenty, z których korzystaliście Państwo podczas rozliczania wsparcia finansowego (załącznik nr 23 - zestawienie parametrów techniczno-jakościowych, nie ma zastosowania w przypadku wsparcia pomostowego).

Dokumenty należy złożyć zgodnie z definicją skutecznego doręczenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło zakończenie wydatkowania przedmiotowego wsparcia (30 dni kalendarzowych od dnia dokonania ostatniej opłaty).

Przypominamy również, iż zgodnie z § 18 Regulaminu wsparcia, tutejszy Urząd ma prawo monitorować prawidłowość wydatkowania wsparcia pomostowego, m.in. poprzez weryfikację dokumentów księgowych wskazanych w dokumentach rozliczeniowych.

Przed przystąpieniem do wypełniania załącznika nr 22, zalecamy zapoznać się z zamieszczoną poniżej instrukcją jego wypełniania.

ikona .doc 22 instrukcja.doc


Proponujemy ponadto aby przed złożeniem dokumentów Uczestnicy przesłali na adres mailowy Biura Projektu ( ) wersję elektroniczną wypełnionego załącznika nr 22, w celu weryfikacji prawidłowości jego sporządzenia.


 Łukasz Hoksa


 03.11.2014r.

Opóźnienie w wypłacie transzy finansowego wsparcia pomostowego w miesiącu listopadzie (AKTUALIZACJA 14.11.2014r.)


 

Niniejszym informujemy, iż z powodów od nas niezależnych, transza finansowego wsparcia pomostowego przysługująca za bieżący miesiąc będzie wypłacona Państwu w dniu 21 listopada, a nie jak poprzednio informowaliśmy w terminie 14-17 listopada. Najmocniej przepraszamy za zaistniałą sytuację, podkreślając ponownie, że niniejsze opóźnienie nie wynika z powodów zależnych od PUP Sosnowiec.

 

Łukasz Hoksa


14.10.2014r.

Wzory wypełniania dokumentów dotyczących rozliczenia wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości


Z uwagi na wątpliwości zgłaszane przez Uczestników projektu, poniżej zamieszczamy wzory wypełnienia dokumentów niezbędnych do rozliczenia wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. Przypominamy, że w celu rozliczenia niniejszego wsparcia Uczestnik zobowiązany jest złożyć wypełnione załączniki nr 21, 22, 23 oraz dodatkowo opisać dokumenty księgowe, poświadczające dokonanie zakupów, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 20 do Regulaminu wsparcia.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z pracownikami obsługującymi projekt.


ikona .doc 20 wzór wypełnienia.doc

ikona .doc 22 wzór wypełnienia.doc

ikona .doc 23 wzór wypełnienia.doc

 

 

Łukasz Hoksa


 08.09.2014r.

Porady eksperckie w ramach podstawowego wsparcia pomostowego - AKTUALIZACJA (12.09.2014r.)


Przedstawiamy Państwu terminarz spotkań doradczych, stanowiących element podstawowego wsparcia pomostowego. Doradcy pełnić będą pięciogodzinne dyżury, w trakcie których możecie Państwo zgłaszać się na konsultacje obejmujące zagadnienia dot. marketingu, księgowości oraz poradnictwa prawnego. Zgodnie z Indywidualnym Planem Doradczo Szkoleniowym, każdemu z Uczestników projektu przysługuje 5 godzin wsparcia, które rozdzielone zostały na poszczególne rodzaje doradztwa. Informacje dot. pozostałych terminów dyżurów ekspertów podane zostaną niezwłocznie po ich ustaleniu.


Doradztwo marketingowe (Katarzyna Buła, tel. 694 970 904, e-mail: )

Termin konsultacji

Godziny dyżuru

Nr pokoju

16 września

12:00 – 17:00

419

17 październik

12:00 – 17:00

419

14 listopada

12:00 – 17:00

419

Doradztwo prawne (Tomasz Gzela, tel. 601 279 284, e-mail: )

Termin konsultacji

Godziny dyżuru

Nr pokoju

30 września

12:00 – 17:00

419

9 października

12:00 – 17:00

419

6 listopada

12:00 – 17:00

419

4 grudnia

12:00 – 17:00

419

Doradztwo księgowe (Małgorzata Rzeszutek, tel. 503 045 670, e-mail: )

Termin konsultacji

Godziny dyżuru

Nr pokoju

12 września

12:00 – 17:00

419

22 października

12:00 – 17:00

517

6 listopada

12:00 – 17:00

517

4 grudnia

12:00 – 17:00

517

Termin, który uległ aktualizacji w dniu 12.09.2014r., zaznaczony został w kolorze zielonym.


Poniżej zamieszczamy ponadto wykaz przysługujących Państwu godzin wsparcia. Prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w niniejszym pliku pamiętając, że jako identyfikatora użyto numeru Państwa Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

ikona .pdf lista z liczbą godzin - wsp. doradcze.pdf


W celu usprawnienia prowadzonych konsultacji, prosimy o wcześniejsze ustalenie konkretnej daty, godziny Państwa wizyty z pracownikami Biura Projektu (tel. 32 / 297-87-51) lub bezpośrednio z poszczególnymi doradcami (dane kontaktowe podane w tabeli powyżej).


Gorąco zachęcamy do korzystania z niniejszej formy wsparcia.


Łukasz Hoksa


 11.08.2014r.

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia KOW o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego – podpisywanie Umów


Informujemy, że w związku z akceptacją przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach protokołu z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego poniżej zamieszczamy ostateczną listę rankingową złożonych przez Państwa wniosków.

 

 

Lp.

Numer wniosku

Średnia oceny

Wysokość dofinansowania

1.

WBP/812/1

60

7 800,00 PLN

2.

WBP/812/2

60

7 800,00 PLN

3.

WBP/812/3

60

7 800,00 PLN

4.

WBP/812/4

60

7 800,00 PLN

5.

WBP/812/5

60

7 800,00 PLN

6.

WBP/812/19

60

7 800,00 PLN

7.

WBP/812/7

60

7 800,00 PLN

8.

WBP/812/8

60

7 800,00 PLN

9.

WBP/812/9

60

7 800,00 PLN

10.

WBP/812/10

60

7 800,00 PLN

11.

WBP/812/18

60

7 800,00 PLN

12.

WBP/812/12

60

7 800,00 PLN

13.

WBP/812/13

60

7 800,00 PLN

14.

WBP/812/14

60

7 800,00 PLN

15.

WBP/812/16

60

7 800,00 PLN

16.

WBP/812/17

60

7 800,00 PLN

17.

WBP/812/15

55

7 800,00 PLN

18.

WBP/812/11

55

7 800,00 PLN

19.

WBP/812/6

55

7 800,00 PLN

20.

WBP/812/20

55

7 800,00 PLN

 

Jednocześnie informujemy, że Wnioski, które otrzymały ocenę co najmniej 60% punktów ogólnej sumy punktów (36 punktów), zaś w poszczególnych punktach oceny merytorycznej uzyskały przynajmniej 60% punktów, zostały rekomendowane do dofinansowania.

W związku z powyższym rozpoczynamy proces podpisywania Umów na otrzymanie przedmiotowej formy wsparcia.

W celu podpisania dokumentów prosimy o wypełnienie i dostarczenie poniższych załączników oraz skontaktowanie się z pracownikami obsługującymi projekt celem ustalenia terminu złożenia stosownych podpisów (tel. 32/297-87-51; e-mail: ).

 

W dniach 13.08 – 29.08 – Biuro Projektu czynne od 7:30 do 15:30

Dodatkowo: W dniach 13 - 14.08 oraz 19-20.08 Biuro Projektu czynne do 17:00

 

Załączniki:

 

LUB

 

 

 • Zaświadczenia z ZUS oraz US o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z opłaceniem podatków (wydane nie później niż 3 miesiące przed dniem podpisania Umowy na przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego).

Prosimy również o dostarczenie harmonogramu rzeczowo-finansowego z zaaktualizowanymi datami (tzn. jeżeli umowa będzie podpisana na przykład 20.08.2014r to w harmonogramie w rubryce "okres udzielenia podstawowego wsparcia pomostowego" powinna się znaleść data 20.08.2014r-19.02.2015r.


Przypominamy jednocześnie, że warunkiem realizacji wsparcia pomostowego jest wniesienie przez Uczestnika projektu zabezpieczenia na zasadach zbieżnych z procedurą zabezpieczenia wykonania Umowy na przyznanie wsparcia finansowego.

 

ikona .zip Zabezpieczenie wsparcia pomostowego


Jolanta Błaszkiewicz


29.07.2014r.

Wydatkowanie i rozliczanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości


Poniżej przedstawiamy zasady rozliczania przyznanych Państwu środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Przypominamy jednocześnie, że szczegółowe informacje dotyczące tej kwestii zawarte zostały w § 11 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia pomostowego podstawowego.

 

W celu rozliczenia dotacji Uczestnik projektu musi złożyć następujące dokumenty:

 

 • Oświadczenie o dokonaniu zakupów zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym (załącznik nr 21 do Regulaminu wsparcia);
 • Szczegółowe zestawienie zakupionych dóbr i usług oraz ich wartości (załącznik nr 22 do Regulaminu wsparcia);
 • Zestawienie parametrów techniczno – jakościowych (załącznik nr 23 do Regulaminu wsparcia).

UWAGA! - Uczestnik projektu rozliczając wsparcie, nie składa dokumentów księgowych (np. faktur VAT) potwierdzających dokonanie zakupów. Dokumenty te sprawdzane będą w trakcie wizyt kontrolnych.

Dokumenty dotyczące rozliczenia środków finansowych należy złożyć w siedzibie Urzędu (pokój 109), w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym zakończono wydatkowanie przedmiotowego wsparcia (dokonano ostatniego zakupu). Zwracamy uwagę na konieczność dokonania zakupów w okresie wydatkowania, określonym w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo – finansowym, jak również w § 3, pkt 2 Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.

 

Prosimy również pamiętać o konieczności opisania dokumentów księgowych potwierdzających dokonanie zakupów, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 20 do Regulaminu wsparcia.

ikona .zip Rozliczanie wsparcia finansowego.rar

 

Przypominamy jenocześnie o warunkach dokonywania zmian w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo – finansowym.

 • W przypadku przesunięcia środków do wysokości 10% wartości pozycji (pozycji, z której przesuwamy środki oraz z pozycji, na którą środki te są przesuwane) – należy poinformować PUP Sosnowiec o wprowadzeniu zmiany wraz z uzasadnieniem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od jej wprowadzenia (dokonania zakupu);
 • W przypadku przesunięć środków przekraczających wysokość 10% wartości obu pozycji, zmiany parametrów technicznych bądź dodania dodatkowej pozycji do harmonogramu – należy wystąpić z pisemnym wnioskiem o zmianę harmonogramu i dokonać zakupów, których zmiana ta dotyczy, dopiero po otrzymaniu akceptacji przedmiotowego wniosku.

W obu przypadkach, do informacji bądź wniosku, dołączyć należy zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy.

 

 Łukasz Hoksa


 

07.07.2014r.

Instrukcja wypełniania dokumentów dotyczących wsparcia pomostowego - AKTUALIZACJA


W celu ułatwienia procesu ubiegania się o wsparcie pomostowe podstawowe, poniżej udostępniamy instrukcję wypełniania części dokumentów niezbędnych do wnioskowania o niniejszą formę pomocy. Plik zawiera wzór wypełnienia czterech dokumentów, pozostałe z nich nie powinny sprawić Państwu problemów.


ikona .zip instrukcja_wniosek o wsp.pomostowe.rar

 

 

Łukasz Hoksa


07.07.2014r.

Informacje dodatkowe dla Uczestników projektu


 

Poniżej zamieszczamy dwie informacje, które mogą okazać się pomocne dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach projektu.

 

 1. W trakcie konsultacji z pracownikami Instytucji Wdrażającej uzyskaliśmy informację, że wypłata środków wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości będzie możliwa w terminie od 21 do 25 lipca 2014r.;
 2. Uczestnicy, którzy byli zarejestrowani jako osoby bezrobotne muszą dostarczyć na Biuro Podawcze tut. Urzędu informację o założeniu działalności gospodarczej według załączonego poniżej wzoru wraz z wydrukiem z CEIDG, w celu wykreślenia z ewidencji osób bezrobotnych.

ikona .docInfo o wyrejestrowaniu.docx


Łukasz Hoksa


 04.07.2014r.

Obowiązek informacyjno-promocyjny Uczestników projektu


 

Zgodnie z zapisami zawartymi § 10 Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, Uczestnik projektu, który otrzymał środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości zobligowany jest do wypełniania obowiązków informacyjno – promocyjnych w zakresie finansowania założonej przez niego działalności gospodarczej.
Wszystkie środki trwałe zakupione ze środków dotacji, które mogą zostać trwale oznaczone powinny posiadać logotypy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz flagę Unii Europejskiej, jak również informację o źródle finansowania ich zakupu. Poniżej zamieszczamy wzór oznaczenia, który można wydrukować i umieścić na zakupionych środkach trwałych.


ikona .doc Wzór oznaczenia środków trwałych_wlasny.doc

 

Ponadto, Uczestnik zobligowany jest do oznaczenia pomieszczenia, w którym wykonywana jest działalność gospodarcza (o ile takowe istnieje), poprzez umieszczenie w widocznym miejscu informacji zawierającej odpowiednie logotypy oraz informację o uzyskaniu wsparcia. Poniżej zamieszczamy wzór informacji do pobrania.


ikona .doc Wzór oznaczenia pomieszczenia_wlasny.doc

 


Łukasz Hoksa


02.07.2014r.

Termin naboru wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego - AKTUALIZACJA


Niniejszym informujemy, że w dniu 10.07.2014r rozpoczęty zostanie nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach realizacji projektu pn. „Własny biznes Twoją alternatywą”. Przedmiotowy nabór zakończy się w dniu 24.07.2014r.

 

Zgodnie z § 7 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia pomostowego podstawowego, wnioski należy składać na zasadach definicji skutecznego doręczenia w siedzibie tutejszego Urzędu (ul. Rzeźnicza 12), pokój nr 109.

 

Imię i nazwisko uczestnika

Adres

 

Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu

„Własny biznes Twoją altenatywą”

 

ul. Rzeźnicza 12

41-200 Sosnowiec

„Nie otwierać”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wnioski muszą zostać złożone w dwóch identycznych, osobno spiętych egzemplarzach, w zaklejonej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

 

Do wniosku należy w szczególności załączyć następujące dokumenty:

 

 1. bilans otwarcia – jeśli zgodnie z przepisami podmiot ma obowiązek sporządzenia tego dokumentu (podmioty prowadzące księgi handlowe oraz podatkową księgę przychodów i rozchodów) (na wzorze stanowiącym załącznik nr 25 do niniejszego Regulaminu);
 2. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym i okresie poprzedzających go 2 lat kalendarzowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (na wzorze zgodnym z załącznikiem nr 5 do niniejszego Regulaminu)/ lub oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis (na wzorze zgodnym z załącznikiem nr 6 do niniejszego Regulaminu);
 3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (na wzorze zgodnym z załącznikiem nr 7 do niniejszego Regulaminu);
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (załącznik nr 11 do niniejszego Regulaminu);
 5. oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko niemu postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań (na wzorze zgodnym z załącznikiem nr 11 do niniejszego Regulaminu);
 6. oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (zaświadczenia w tym zakresie należy przedłożyć przed podpisaniem umowy o przyznanie wsparcia pomostowego) (załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu);
 7. harmonogram rzeczowo-finansowy (załącznik nr 27 do niniejszego Regulaminu).

ikona .zip dokumenty do wnioskowania o wsparcie pomostowe podstawowe.zip


Niezłożenie dokumentów we wskazanym powyżej terminie oznaczać będzie rezygnację z ubiegania się o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

 

Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z § 12 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia pomostowego podstawowego, Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego musi zostać złożony po założeniu działalności gospodarczej przez Uczestnika projektu, jednak nie później niż 60 dni kalendarzowych od dnia jej rozpoczęcia.


Informujemy również, że w okresie prowadzenia naboru możliwe będzie odbycie konsultacji w zakresie wypełniania dokumentów związanych z wnioskowaniem o przedmiotową formę wsparcia.


UWAGA!

W przypadku chęci złożenia Wniosku bądź odbycia konsultacji po godzinach urzędowania (po godzinie 15:30), prosimy o wcześniejsze, telefoniczne bądź mailowe, umówienie wizyty z pracownikami obsługującymi projekt.

Tel.: 32/297-87-51


Łukasz Hoksa


10.06.2014r.

Ostateczne wyniki oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

- 11.06.2014r. AKTUALIZACJA!


W związku z zaakceptowaniem przez Instytucję Wdrażającą Protokołu z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, poniżej zamieszczamy plik zawierający ostateczną listę rankingową przedmiotowych Wniosków, wraz z przypisanym im wynikiem punktowym.

ikona .pdf  Ostateczna lista rankingowa Wniosków o przyznanie wsp. fin.


Prosimy ponadto o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi podpisywania Umów o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości:

Założenie działalności gospodarczej przez Uczestnika projektu musi nastąpić nie później niż  do dnia podpisania Umowy o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. Co do zasady, działalność gospodarcza powinna zostać założone w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Uczestnika projektu informacji o ostatecznych wynikach oceny Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego;


Data rozpoczęcia działalności gospodarczej nie może być późniejsza od daty podpisania Umowy o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości;


W terminie do 15 dni roboczych od dnia otrzymania informacji dotyczącej ostatecznych wyników oceny, Uczestnik projektu musi dostarczyć następujące dokumenty:

 

 • zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków;
 • dokumenty poświadczające zarejestrowanie/rozpoczęcie działalności gospodarczej takie jak: wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • oświadczenie potwierdzające aktualność przedstawionych danych dotyczących otrzymanej pomocy de minimis oraz pomocy publicznej - ikona .doc oświadczenie o aktualności danych de minimis i p.publicznej;
 • Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (załącznik nr 13 do Regulaminu Wsparcia) - ikona .doc oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT - 13;
 • harmonogram rzeczowo - finansowy wydatków, zawierający faktyczną, zaktualizowaną datę ponoszenia wydatków.

Wypłata środków finansowych na rozwój działalności gospodarczej następuje w formie jednorazowej dotacji, w terminie do 30 dni od zawarcia przedmiotowej Umowy;


Warunkiem wypłaty środków jest wniesienie przez Uczestnika projektu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. Szczegółowe warunki zabezpieczenia określa §9, pkt. 10 - 19 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.

Dokumenty niezbędne do wniesienia zabezpieczenia w formie poręczenia - ikona .zip wsp.fin.poręczenie.zip


W przypadku chęci umówienia terminu podpisania Umowy na przyznanie wsparcia, prosimy o kontakt telefoniczny (32/297-87-51) bądź e-mailowy ( ).


Łukasz Hoksa


 15.04.2014r.

Termin naboru wniosków na otrzymanie wsparcia finansowego


 

Informujemy, że w dniu 16.04.2014r zostanie rozpoczęty nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach realizacji projektu pn. „Własny biznes Twoją alternatywą”. Przedmiotowy nabór zakończy się w dniu 9.05.2014r.

 

Zgodnie z § 7 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia pomostowego podstawowego, wnioski należy składać na zasadach definicji skutecznego doręczenia:

 

A. osobiście w siedzibie Urzędu (ul. Rzeźnicza 12, pokój 109) od poniedziałku do piątku. Dokumenty aplikacyjne wszystkich osób, które stawią się w biurze w wyznaczonych godzinach zostaną zarejestrowane;
B. przez pełnomocnika w siedzibie Urzędu (ul. Rzeźnicza 12, pokój 109) od poniedziałku do piątku. Dokumenty aplikacyjne wszystkich osób, które stawią się w biurze w wyznaczonych godzinach zostaną zarejestrowane;
C. za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej (zaleca się przesłanie „za potwierdzeniem odbioru”) lub firm kurierskich;
D. w drodze elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy:

 

Godziny otwarcia Biura Projektu (pok.109) w trakcie naboru wniosków:

 

16 - 30.04.2014r.  -  8:00 – 15:00
02.05.2014r.  -   biuro nieczynne
05 - 09.05.2014r.  -  8:00 – 17:00

 

Wnioski muszą zostać złożone w dwóch identycznych, osobno spiętych egzemplarzach, w zaklejonej kopercie opisanej według poniższego wzoru:


Imię i nazwisko uczestnika

Adres

 

Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój

przedsiębiorczości w ramach projektu

„Własny biznes Twoja alternatywą”

 

ul. Rzeźnicza 12

41-200 Sosnowiec

„Nie otwierać”

 

Do wniosku należy w szczególności załączyć następujące dokumenty:

 


A. potwierdzenia wykonania usług doradczo-szkoleniowych, poświadczające uczestnictwo w co najmniej 80 % zajęć przewidzianych w Indywidualnym Planie Działań dla uczestnika projektu jako wsparcie podstawowe (stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu) lub odpowiednie zaświadczenie potwierdzające przeszkolenie w zakresie wiedzy niezbędnej do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, w okresie do 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu;
B. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym i okresie poprzedzających go 2 lat kalendarzowych (wzór stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu) wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis (wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu);
C. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu);
D. oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie uczestników projektu, którzy posiadali zarejestrowana działalność gospodarcza w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz osób, które prowadziły działalność poza terytorium Polski) stanowiące załącznik nr 8 do Regulaminu;
E. biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa (wzór - załącznik nr 9 do Regulaminu);
F. harmonogram rzeczowo-finansowy (wzór - załącznik 10 do Regulaminu);
G. oświadczenie (wzór - załącznik nr 11 do Regulaminu) o:
a) niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach POKL na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarcze;
b) niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny,
c) braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko uczestnikowi projektu postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań.

 

 

Ponadto do wniosku załącza się następujące dokumenty wymagane od przedsiębiorcy w przypadku zarejestrowania działalności przed złożeniem wniosku:


A. oświadczenie o dacie złożenia wniosku o dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej „CEIDG” lub dokument poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego wydany nie wcześniej niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku, (wzór - załącznik nr 12 do Regulaminu);
B. dokument potwierdzający status wspólników spółki, utworzonej w ramach projektu (np. umowa spółki);
C. oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (zaświadczenia w tym zakresie należy przedłożyć przed podpisaniem umowy o przyznanie wsparcia finansowego) – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do Regulaminu);
D. oświadczenie o kwalifikowalności VAT (załącznik nr 13 do Regulaminu).

 

Niezłożenie dokumentów we wskazanym powyżej terminie oznaczać będzie rezygnację przez Uczestnika projektu z ubiegania się o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.

 

Wnioski złożone przed i po terminie ich przyjmowania nie będą rozpatrywane.

 


01.04.2014r.

Dokumenty niezbędne do wnioskowania o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości


W odpowiedzi na Państwa prośby, przekazane obsłudze projektu w trakcie spotkań w jednostce szkoleniowej, poniżej udostępniamy dokumenty niezbędne do wnioskowania o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości, wraz z instrukcją ich wypełniania.

Przypominamy jednocześnie o możliwości przesyłania pytań związanych z Państwa udziałem w projekcie. Przedmiotowe zapytania można przesyłać na adres poczty elektronicznej - . Zwracamy uwagę, iż w trakcie wspomnianego spotkania kilka Państwa pytań pozostało bez odpowiedzi, prosimy osoby zainteresowane o przesłanie powyższych zapytań na podany adres mailowy.

ikona .zip wsparcie fin.dokumenty.zip

ikona .zip wsparcie fin. instrukcja wypełniania.zip

 

Aby uniknąć problemów z wypełnianiem powyższych dokumentów, prosimy o ich edycję w programie Microsoft Word. Edycja z użyciem programu Open Office może skutkować zmianami formy tabel zawartych w dokumentach.

 

Łukasz Hoksa


 17.03.2014r.

Harmonogramy szkolenia dla grupy I i II


Poniżej zamieszczamy harmonogramy szkolenia "Własna dzialalnośc gospodarcza" dla grupy porannej o oraz popołudniowej.

 

ikona .pdfHarmonogram szkolenia dla grupy I i II


Łukasz Hoksa


13.03.2014r.

Podział na grupy szkoleniowe


Poniżej zamieszczamy listę kandydatów, którzy uczestniczyć będą w szkoleniu "Własna działalność gospodarcza" w podziale na grupę poranną (10.00-15.00) oraz popoludniową (15.00-20.00).

 

ikona .pdfLista Uczestników szkolenia

 

Łukasz Hoksa

 

07.03.2014r.

Informacje dotyczące szkolenia pn. " Własna działalność gospodarcza"


Informujemy, że szkolenie pn. "Własna dzialaność gospodarcza", będące częścią ścieżki projektowej, będzie odbywało się w dni robocze, w terminie od 24.03.2014r. do 14.04.2014r. Zajęcia prowadzone będą w Sosnowcu na ulicy Sienkiewicza 25 przez Zakład Doskonalenia Zawodowego, Ośrodek Kształcenia Zawodowego Dąbrowa Górnicza. Pełny zakres godzinowy szkolenia, to 80 godzin (5 godzin /dzień).

Szkolenie realizowane będzie w dwóch grupach po 10 osób. Grupa poranna odbywać będzie zajęcia w godzinach od 10:00 do 15:00, natomiast zajęcia dla grupy popołudniowej realizowane będą od godziny 15:00 do 20:00.

Przypominamy, że pierwszeństwo udziału w zajęciach popołudniowych przysługuje osobom zatrudnionym.

 

Łukasz Hoksa

 


24.02.2014r.

Harmonogram spotkań doradczych w ramach wsparcia przed założeniem działalności gospodarczej


Poniżej zamieszczamy harmonogram spotkań indywidualnych w ramach wsparcia doradczego przed założeniem działalności gospodarczej.

 

 ikona .pdfharmonogram spotkań indywidualnych-nr kandydatów.pdf

 

Pragniemy ponadto poinformować, iż w ramach wsparcia doradczego przed założeniem działalności gospodarczej odbędą się także spotkania grupowe. Uczestnicy projektu podzieleni zostaną na dwie grupy, z których każda weźmie udział w jednym spotkaniu. Spotkania grupowe odbędą się w dniach 10 oraz 12 marca 2014r. o godzinie 8:00, w siedzibie tutejszego Urzędu - pokój nr 314 (III piętro). Informacja, dotycząca podziału na poszczególne grupy, zostanie przekazana Uczestnikom w trakcie spotkań indywidualnych oraz przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na podane w formularzach adresy e-mail.


Łukasz Hoksa


21.02.2014r.

Lista rezerwowa kandydatów do projektu


Poniżej zamieszczany listy rezerwowe w podziale na kobiety i mężczyzn. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie któregoś z Uczetników na jego miejsce zostają zakwalifikowane osoby z listy rezerowej. Jeżeli zaistnieje dana sytuacja bedziemy kontaktować się z poszczególnymi osobami telefonicznie.

   

 ikona .pdfLista rezerwowa kandydatów do projektu - kobiety

 

ikona .pdfLista rezerwowa kandydatów do projektu - mężczyźni


Sylwia Lisiecka


20.02.2014r.

Wyniki procedury odwoławczej oraz ostateczna lista rankigowaPrzedstawiamy wyniki ponownej oceny Formularzy Rekrutacyjnych, dokonane w ramach procedury odwoławczej.

ikona .pdfWyniki procedury odwoławczej


Poniżej zamieszczamy listy rankingowe kandydatur, w podziale na kobiety i mężczyzn. Osoby te zostały zawalifikowane do udziału w projekcie.

ikona .pdfOstateczna lista - kobiety

ikona .pdfOstateczna lista - mężczyźni


Łukasz Hoksa


18.02.2014r.

Termin poinformowania o wynikach rekrutacji po procedurze odwoławczejInformujemy, że aktualnie trwa procedura ponownych ocen merytorycznych po wniesionych odwołaniach od wstępnych wyników oceny kandydatur. Do końca lutego 2014r. zostaną opublikowane dwie, ostateczne listy uczestników projektu, uzwględniające 10 kobiet i 10 mężczyzn zawkalifkowanych do udziału w projekcie.

 

Łukasz Hoksa

 


11.02.2014r.

Regulamin przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia pomostowego podstawowego


W związku z zaakceptowaniem przez Instytucję Wdrażającą PO KL Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia pomostowego podstawowego, poniżej zamieszczamy przedmiotowy dokument wraz z załącznikami.

Regulamin określa szczegółowo warunki uczestnictwa w poszczególnych formach wsparcia przewidzianych w projekcie.

ikona .pdf Regulamin przyznawania wsparcia Własny biznes-Twoja alternatywa 07.02.2014r..pdf

ikona .zip Załączniki - regulamin wsparcia.zip

 

Łukasz Hoksa


04.02.2014r.

Wstępna lista rankingowa Kandydatów bez uwzględnienia wyników procedury odwoławczej


Poniżej zamieszczamy wstępne wyniki oceny merytorycznej Kandydatów do udziału w projekcie. Należy pamiętać, że wyniki te nie są ostateczne i mogą ulec zmianie w związku z trwającą procedurą odwoławczą.

ikona .pdfWstępne wyniki bez odwołania


Sylwia Lisiecka


20.01.2014r.

Lista Kandydatów zaproszonych do udziału w teście kompetencji zawodowych, przeprowadzanym w dniu 24 stycznia 2014r.


Poniżej zamieszczamy listę Kandydatur, wyznaczonych do udziału w teście kompetencji zawodowych, organizowanym w dniu 24 stycznia 2014r.

 

- godzina 1300 : KAN/812/33, KAN/812/46, KAN/812/47, KAN/812/52, KAN/812/55, KAN/812/57

 

 

Spotkanie odbędzie się w siedzibie tutejszego Urzędu (ul. Rzeźnicza 12) - pokój 314, III piętro.


14.01.2014r.

Lista Kandydatów zaproszonych do udziału w teście kompetencji zawodowych, przeprowadzanym w dniu 21 stycznia 2014r.


Poniżej zamieszczamy numery Kandydatur, wyznaczonych do udziału w teście kompetencji zawodowych, organizowanym w dniu 21 stycznia 2014r.


-godzina 920 : KAN/812/31, KAN/812/35, KAN/812/38, KAN/812/39, KAN/812/40, KAN/812/41, KAN/812/43, KAN/812/45.


Spotkanie odbędzie się w siedzibie tutejszego Urzędu (ul. Rzeźnicza 12) - pokój 314, III piętro.


Łukasz Hoksa


13.01.2014

Kolejne terminy przeprowadzenia testów kompetencji zawodowych dla Kandydatów do udziału w projekcie


 

Poniżej zamieszczamy kolejne terminy przeprowadzenia testów kompetencji zawodowych dla osób, które otrzymały następujące numery kandydatur:

 

15 stycznia 

-godzina 830 : KAN/812/1, KAN/812/5, KAN/812/12, KAN/812/13, KAN/812/14, KAN/812/20, KAN/812/37, KAN/812/48;

-godzina 1000 : KAN/812/10, KAN/812/16, KAN/812/23, KAN/812/24, KAN/812/25, KAN/812/27, KAN/812/29;

 

17 stycznia

 

-godzina 1030 : KAN/812/9, KAN/812/26, KAN/812/42, KAN/812/50, KAN/812/53, KAN/812/56,

 

20 stycznia

 

-godzina 1300 : KAN/812/6, KAN/812/8, KAN/812/17, KAN/812/18, KAN/812/30, KAN/812/34, KAN/812/36.

 

 

Spotkania odbędą się w siedzibie tutejszego Urzędu (ul. Rzeźnicza 12) - pokój 314, III piętro.

 

 

Sylwia Lisiecka


 09.01.2014

I terminy przeprowadzenia testów kompetencji zawodowych dla Kandydatów do udziału w projekcie


 

Informujemy, że w dniu 13.01.2014r. zostanie przeprowadzony test kompetencji zawodowych dla osób, które otrzymały poniższe numery kandydatur:

 

-godzina 900 : KAN/812/4, KAN/812/11, KAN/812/19, KAN/812/32, KAN/812/51, KAN/812/54, KAN/812/58;

-godzina 1300 : KAN/812/2, KAN/812/7, KAN/812/15, KAN/812/21, KAN/812/22, KAN/812/28, KAN/812/44.

 

Spotkania odbędą się w siedzibie tutejszego Urzędu (ul. Rzeźnicza 12) - pokój 314, III piętro.


O terminach przeprowadzenia testów kompetencji zawodowych dla pozostałych Kandydatów będziemy informować w najbliższych dniach, telefonicznie, jak i za pośrednictwem strony internetowej.

 

Sylwia Lisiecka


 09.01.2014

Ocena formalna Formularzy Rekrutacyjnych


Niniejszym informujemy, że wszystkie Formularze Rekrutacyjne, które wpłynęły do tutejszego Urzędu w terminie naboru, pozytywnie przeszły ocenę formalną i zostały tym samym zakwalifikowane do oceny merytorycznej.

 

Łukasz Hoksa


 18.11.2013

Najczęściej zadawane pytaniaPoniżej zamieszczamy informacje odnoszące się do najczęściej zadawanych pytań przez osoby zainteresowane udziałem w projekcie.


1. Uczestnikami projektu mogą być osoby zwolnione, zagrożone zwolnieniem bądź przewidziane do zwolnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy przechodzącego procesy modernizacyjne i adaptacyjne, bez względu na wymiar zatrudnienia. Innymi słowy, osoby ubiegające się o udział w projekcie mogą być zatrudnione w wymiarze mniejszym niż pełny etat lub zwolnione z pracy, której wymiar wynosił mniej niż pełny etat.

 

2. Możliwym jest uzyskanie wsparcia projektowego przez osobę, która otrzymała wcześniej środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, będące instrumentem rynku pracy, pod warunkiem, że Kandydat:

 

- kwalifikuje się do udziału w projekcie, zgodnie z zapisami Regulaminu Rekrutacji;

 

- nie porzekroczył dopuszczalnej wartości otrzymanej pomocy de minimis;

 

 - nie otrzymał pomocy publicznej dotyczacej tych samych kosztów kwalifikowalnych, o które ubiega się w ramach projektu;

 

- nie prowadził działalności gospodarczej w okresie co najmniej 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

 

3. Osoby, które mają zamiar ubiegać się o udział w projekcie mogą jednocześnie złożyć wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, będącego instrumentem rynku pracy, pod warunkiem, że kwalifikują się do objęcia pomocą w ramach obu przedsięwzięć. Informujemy jednocześnie, że wsparcie na rozwój przedsiębiorczości może być uzyskane tylko z jednego źródła.

 

4. Możliwy jest udział w projekcie osoby, której umowa o pracę wygasła wraz z końcem okresu na jaki została zawarta, przy założeniu, że nieprzedłużenie przedmiotowej umowy wynikało z procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych zaistniałych w zakładzie pracy.

 

5. Wielkość pól Formularza Rekrutacyjnego może zostać dostosowana do potrzeb Kandydata. Informujemy jednocześnie, że możliwości edycji rubryk w dokumentach rekrutacyjnych odnoszą się jedynie do zmian ich wielkości.

 

6. Kolejność zgłoszeń do projektu nie będzie mieć żadnego wpływu na wynik punktowy złożonej kandydatury. Komisja Rekrutacyjna oceni dokumenty w oparciu o kryteria opisane w punkcie nr 5 Regulaminu Rekrutacji.

 

 7. Osoba, która pracowała poza granicami Polski na terenie UE (np. w Wielkiej Brytanii) i została zwolniona z przyczyn dotyczących zakładu pracy, może przystąpić do projektu o ile posiada dokument potwierdzający legalne zatrudnienie oraz dokument, z którego wynika, że rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z inicjatywy pracodawcy.

 

W przypadku kolejnych wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami obsługi projektu.

 

 tel. 32/297-87-51

 

   

 

 Sylwia Lisiecka 

 


Termin naboru 


 

 Informujemy, że nabór zgłoszeń do udziału w projekcie będzie przeprowadzony w dniach 9-20 grudnia 2013r.

 

Dokumenty muszą zostać złożone w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru:

 

 

Imię i nazwisko

Kandydata

adres

 

 

Formularz Rekrutacyjny do projektu pn.: "Własny biznes Twoją alternatywą”

NIE OTWIERAĆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z definicją skutecznego doręczenia dokumenty można składać w terminie naboru:

 

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź firm kurierskich,
 • osobiście w siedzibie PUP Sosnowiec (ul. Rzeźnicza 12, pokój 109) w godzinach 800 - 1700

 

W celu uniknięcia błędów formalnych prosimy o udostępnienie pracownikom przyjmującym zgłoszenia przygotowanej dokumentacji rekrutacyjnej przed jej złożeniem.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

 

Sylwia Lisiecka

 


 Udostępnienie dokumentów rekrutacyjnych


 

Niniejszym udostępniamy wszystkim osobom zainteresowanym Regulamin rekrutacji oraz pozostałe dokumenty rekrutacyjne do projektu "Własny biznes Twoją alternatywą".

 

ikona .docRegulamin rekrutacji Własny biznes Twoją alternatywą

 

Przypominamy jednocześnie, że o udział w projekcie mogą ubiegać się mieszkańcy Sosnowca zwolnieni, zagrożeni zwolnieniem oraz zwolnieni z przyczyn zakładu pracy przechodzącego procesy modernizacyjne i adaptacyjne.

 

Dodatkowe informacje dotyczące warunków jakie musi spełniać osoba, chcąca ubiegać się o udział w projekcie, znajdą Państwo w Regulaminie rekrutacji - strony 6 i 7.

 

Poniżej wyszczególniono każdą grupę osób kwalifikujących się do otrzymania wsparcia w ramach przedsięwzięcia oraz zamieszczono dokumenty, które należy przedłożyć w PUP Sosnowiec, celem aplikowania o uczestnictwo.

 

 • Osoby przewidziane do zwolnienia - dotyczy osób, które znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

 • Osoby zagrożone zwolnieniem - wszystkie osoby zatrudnione u pracodawcy, który zatrudnia nie więcej niż 19 pracowników i jednocześnie dokonał zwolnienia/eń z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 12 m-cy przed przystąpieniem potencjalnego Uczestnika do projektu.

 • Osóby, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy, przechodzącego procesy adaptacyjne lub modernizacyjne, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem potencjalnego Uczestnika do projektu.

 

Dokumenty, które należy złożyć w Biurze Projektu:

 

 •  Formularz rekrutacyjny

ikona .docFormularz rekrutacyjny

 

 • podpisane Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami rekrutacji (stanowiące załącznik nr 3 do Regulaminu);

ikona .docOświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem rekrutacji

 

 

 • podpisane Oświadczenie o posiadaniu / nieposiadaniu wykształcenia średniego (stanowiące załącznik nr 5 do Regulaminu);

 

ikona .docOświadczenie o posiadaniu wykształcenia średniego

 

w przypadku osób, które utraciły zatrudnienie:

  • poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię świadectwa pracy, którego dotyczy zwolnienie;

  • zaświadczenie pracodawcy o przechodzeniu procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych jeżeli powyższe nie wynika ze świadectwa pracy bądź poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię wypowiedzenia stosunku pracy, zawierającego informacje o powodzie zwolnienia (w indywidualnych przypadkach, możliwe jest dostarczenie innego dokumentu potwierdzającego powyższą informację, tj.: oświadczenia Kandydata, że pracodawca rozwiązując bądź nie przedłużając stosunku pracy poinformował go o przechodzeniu ww. procesów będących powodem zwolnienia - stanowiące załącznik nr 8 do Regulaminu);

ikona .docOświadczenie o występowaniu w zakładzie pracy procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

 

 

w przypadku osób przewidzianych do zwolnienia:

  • poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię wypowiedzenia stosunku pracy;
  • zaświadczenie pracodawcy o przechodzeniu procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych będących powodem wypowiedzenia, jeżeli powyższe nie wynika z treści wypowiedzenia (w indywidualnych przypadkach, możliwe jest ustalenie powodu wypowiedzenia na podstawie oświadczenia Kandydata dotyczącego poinformowania go przez pracodawcę o występowaniu w zakładzie pracy procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych będących powodem wypowiedzenia - stanowiącego załącznik nr 8 do Regulaminu);

  • oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa, w którym zatrudniony jest Kandydat (stanowiące załącznik nr 9 do Regulaminu);

ikona .docOświadczenie o występowaniu w zakładzie pracy procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

 

ikona .docOświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa

 

w przypadku osób zagrożonych zwolnieniem:

   • poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię umowy o pracę;
   • zaświadczenie pracodawcy dotyczące kwalifikowalności do grupy osób zagrożonych zwolnieniem (stanowiące załącznik nr 10).

ikona .docZaświadczenie o kwalifikowalności do grupy osób zagrożonych zwolnieniem

 

Do Formularza Rekrutacyjnego można dołączyć (dołączenie dokumentów może skutkować wyższym wynikiem punktowym przyznanym kandydaturze):

 • świadectwa pracy;
 • świadectwa ukończenia szkół;
 • certyfikaty ukończenia szkoleń / kursów;
 • dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia;
 • inne dokumenty potwierdzające umiejętności Kandydata, poziom zaplanowania przedsięwzięcia oraz wykonanie czynności związanych z planowanym przedsięwzięciem.

Mamy nadzieję, że projekt spotka się z Państwa zainteresowaniem. Serdecznie zapraszamy do pobierania i zapoznania się z treścią udostępnionych dokumentów.

 

Sylwia Lisiecka

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

loga po kl

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Utworzono: 2013-10-16 15:06 | Redagował: Łukasz Hoksa 2016-01-20 12:04
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 11647
 • MQmVJ2nNnUCrM7b5UJiJoUwJvptUe0R0YIYA6PpBcqw

 • gzyXUoX4pD4AlvyXj6X2kWR9jLuXWglmRVms9BBWoIc

 • 2fgGBVPrKpRl_gCQs2GCr9_FSPU97SAAUfz0JBhUJGI

 • 0F6_jqyWlAtZPgfMQF1JQyoMn46ioJ1oolHdfYvZDnA

 • amT1wOtSeN97hptY7TtR_0AQQhJDxOBqgo1Tmi8CWiM

 • dqFQoxIDFwfgE9j9z05dJkFGvnO_t7BM5aOVCSDCki4

 • RUzgTbTQ2a_-QMjDkLrMwiUK-sHrEpYJFaJSyWCtEYo

 • 55AUgKuP4a1lUGHovzPsx0w8VlgE05t1uEDDT7nFDpw

 • baE9NAsrBc7GHVdph62o0G_R2yMj-BCh3QsZ6ecaH8E

 • iGyyb06Y59FbDdgHROjTDN96L-vysIglXv2saRavCRA

 • oAErB9EFt40FSorTy6ZWrEyMAHD7QnzNfvUTY9yOk3Y

 • yhBqS19nArCygENndEi6Ld623-CXA5upZIrrezsTxDA

 • KtanIELNzCznCrSTBDVRvTsU3WBKmDWIGX9SHT2Quis

 • ubfhKsDjq2YCo6Pb31xnDbD8peCXR1zcuCcAJLGV6NA

 • kRZTLGXWCSOyYeKhXptmLtR8LabljqjP1KRO8LSlTWU

 • 3FrHSu7RyCdvKy_kp8SXc2JkOIFh_ooONkT1aNzd6Xc

 • yjWTaAou092S32sWl2xMV0B2_XuIXM5ewy4x3Cnj3MA

 • U5FtsV4Fg5QEEv2p5BjOVsrlAzHsG9BonkM-oEdzDwY

 • u21ZLShwXAHbgL3eP6QVBShNCCd0d2KirHqMNZdbOJk

 • pHBCoCVYOJ3yGjT0mz5v6r3uYP1jJ9IgvXJsj7or3eU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl