Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

Powiatowy Urząd Pracy
w Sosnowcu

ul. Rzeźnicza 12
41-200 Sosnowiec

tel. 32 2978700
e-mail:

zobacz dojazd
Serwis powiatu sosnowieckiego otwierany w nowym oknie
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

gH08AergPEufFf7HxVFUyOrNtDJO6KkbfnSdv7LtSuk

8cqYxiU2JEdcwqiuvorCIp64bB4djEmT6mznmsix-XA

EkdfFlY4z9FWH0BWitJyvHOIsTHHGHWpHiZfBMyk99M

qndHo-7jUlLu91wBnuepnng6LiFRh_Xi1qiuu6mW-Uw

3wBb2mdxMuqYCsbLI9XomHzf7bhz_8OK3cmyz446PoI

lmmZT7hKgB-0Xlz8SrJSQHFq9G1O-jhGQ-mRTmplxig

EgMP0qSUFgEWcoPV7Z3v-3tYnwEiNl7td28XVszKnt0

aTlHneS4LJDz1s-IkuYeAuwEx7HIXfhxDLyzMV79RpI

oLr8Sok-0RLD0vbaF07K0XtxnVbdnH299eJ9T_KyIE4

O projekcie

ZDOBĄDŹ KWALIFIKACJE - BĄDŹ CENNY NA RYNKU PRACY

 
 AKTUALNOŚCI 
PLIKI DO POBRANIA
   KONTAKT  

O PROJEKCIEINFORMACJE OGÓLNE


Cel projektu: wzrost poziomu zatrudnienia wśród sosnowieckich osób bezrobotnych o niskich kwalifikacjach (wykształcenie do ISCED3 włącznie) w wieku powyżej 29 r.ż.(ukończone 30lat) z ustalonym I bądź II profilem pomocy poprzez uzyskanie kwalifikacji adekwatnych do potrzeb rynku pracy oraz doświadczenia zawodowego przez 27 mężczyzn i 28 kobiet należących do wskazanej grupy osób i tym samym podniesienie ich szans na znalezienie zatrudnienia.

 

Planowane efekty projektu: Uzyskanie po opuszczeniu projektu kwalifikacji zawodowych przez 45 osób; nabycie doświadczenia zawodowego przez 15 osób; podjęcie zatrudnienia w okresie do 3 m-cy po opuszczeniu projektu przez jak największą liczbę jego Uczestników i Uczestniczek.


Wartość projektu ogółem: 502 187,50 PLN


Wartość dofinansowania projektu środkami Unii Europejskiej: 426 859,38 PLNUCZESTNICY PROJEKTU

 

Projekt skierowany jest do 55 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Sosnowiec (27 mężczyzn i 28 kobiet), które:

- ukończyły 30 rok życia;
- legitymują się niskimi kwalifikacjami (nie posiadają wykształcenia pomaturalnego / policealnego lub wyższego);
- należą do tzw. bezrobotnych wymagających wsparcia (II profil pomocy), ewentualnie do tzw. bezrobotnych aktywnych (I profil pomocy).

Jednocześnie przy wyborze Uczstników i Uczestniczek projektu preferowane będą kandydatury osób niepełnosprawnych, samotnie wychowujących dzieci, osób w wieku powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych oraz tych, którzy przejawiają wysoki poziom motywacji do podnoszenia swoich kwalifikacji i zdobywania zatrudnienia.

 

 

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU


Rekrutacja - ma na celu wybór Uczestników i Uczestniczek, którzy najbardziej potrzebują wsparcia oraz przejawiają jednocześnie chęć zmiany swojej sytuacji zawodowej. Prowadzona będzie w oparciu o "Regulamin uczestnictwa w projekcie". Wybór Uczestników i Uczestniczek następował będzie na podstawie informacji zawartych w formularzach rekrutacyjnych składanych przez Kandydatów i Kandydatki, jak również indywidualnej oceny ich motywacji oraz potrzeb zawodowych. Efetem rekrutacji będzie zakwalifikowanie 27 mężczyzn oraz 28 kobiet, którzy zostaną skierowani na szkolenia oraz 15 Uczestników / Uczestniczek, którzy objęci zostaną stażami zawodowymi. Utworzona zostanie ponadto lista rezerwowa Kandydatów i Kandydatek do udziału w projekcie.

 

Poradnictwo zawodowe - udzielenie usługi szkoleniowej, jak również objęcie stażem, poprzedzone zostanie pogłębioną analizą i diagnozą umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych każdego Uczestnika i Uczestniczki (w tym diagnozą stopnia oddalenia od rynku pracy) oraz opracowaniem/aktualizacją Indywidualnego Planu Działania (IPD). Pozwoli to na indywidualizację podejścia do każdego Uczestnika i Uczestniczki oraz dobór najodpowiedniejszego kierunku rozwoju. IPD wyznaczy ścieżkę dalszego postępowania. Podczas procesu doradczego i doboru kierunków szkoleń / rodzajów staży nie będą utrwalane stereotypy zawodowe – kierunki rozwoju zawodowego będą określane tak, aby nie dyskryminować ze względu na płeć, a najistotniejszym kryterium będzie możliwość trwałego włączenia osoby bezrobotnej w proces aktywizacji zawodowej i podjęcie zatrudnienia.

 

Szkolenia zawodowe - „szyte na miarę”, wynikające z IPD, indywidualnie dobrane do potrzeb zawodowych Uczestników i Uczestniczek oraz potrzeb rynku pracy. Szkolenia umożliwią zdobycie konkretnych kwalifikacji, gdyż zakończone będą formalnym egzaminem przeprowadzonym przez uprawniony organ/instytucję. Jak już wspomniano, kierunki szkoleń nie będą utrwalać stereotypów zawodowych (bez podziałów na zawody „męskie” i „damskie”), a ich dobór będą determinować wyłącznie względy zawodowe i potrzeby rynku pracy. Za udział w szkoleniu przyszługiwać będzie stypendium. Możliwe będzie ponadto skorzystanie z udogodnień w postaci zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie oraz zwrotu kosztów opieki na dziećmi.

 

Staże zawodowe - wynikające z IPD, organizowane w kierunkach odpowiadających potrzebom Uczestników, Uczestniczek oraz lokalnych pracodawców. Na staże kierowni będą ci Uczestnicy, dla których długotrwałe bezrobocie, brak doświadczenia zawodowego lub brak praktyki w wykorzystaniu nowych uprawnień jest obok niskich kwalifikacji istotną barierą w znalezieniu zatrudnienia. Za udział w stażu przysługiwać będzie stypendium. Podobnie jak w przypadku szkoleń , możliwe będzie również otrzymanie refundacji kosztów dojazdu oraz opieki nad dziećmi. Średni czas trwania stażu wyniesie 6 miesięcy.

 

Pośrednictwo pracy - usługą pośrednictwa pracy objęty zostanie każdy Uczestnik i każda Uczestniczka projektu, którzy pomimo zdobycia kwalifikacji i/lub doświadczenia zawodowego nie podejmą zatrudnienia/innej pracy zarobkowej/działalności gospodarczej po zakończeniu udziału w szkoleniu i/lub stażu. Każda z w/w osób objęta będzie indywidualną opieką doradcy klienta, który ma za zadanie przedstawiać oferty odpowiedniej pracy, zgodnej z kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym Uczestnika/Uczestniczki projektu. Doradca klienta będzie ponadto stale monitorował postępy w poszukiwaniu pracy oraz diagnozował przyczyny ewentualnych niepowodzeń, starając się ułatwić proces zdobywania zatrudnienia. Zgodnie z założeniami projektu Uczestnicy i Uczestniczki powinni wykazywać aktywną podtawę na każdym etapie realizacji projektu, również w momencie poszukiwania zatrudnienia.

 

 


Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Poddziałanie 7.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Utworzono: 2016-09-06 10:57 | Redagował: Łukasz Hoksa 2017-04-21 11:58
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1444
 • Z1pRUN9t8ozDLfVy_ocpzmn-agPyT7ygsBAwyni14YQ

 • jKkarTdl6_Iv83Y--X_bFPZuc-R25kJYEjKylKmCvXE

 • PYAcvAkKs_DlHpTg65Vx_FOAr8x0A2N7nYNtYvZ2mZ8

 • pJrB12ZiIPuZ7ORj4XxWo7e2sEz9EwlEs5mhis44fiM

 • WLuR7gS9Ph_EfvTfpto9D6Um9W2V1rhiVMKblLO_194

 • OruHkPbjsCv6y_eTFKAh6nHzB-m_wTVSbfKILNto3cQ

 • nx-02SzC3dw146_kuQ07lHSh7K85QrcGd_THGPNUFBI

 • hJxC5j7kjvNssJzK3IKerVzlpYFCcJwePEQz-llruSU

 • O9ao8dbAXsoW1ph7_rgZ3dacEOX5V0rh6YQohgnIzEk

 • 5x_eDWaUw3V4Z0N7NYOQ5C4N_po6cGnw9LRfkaY5oIM

 • 4SmzyYZil7e5EISlI4pcl7KW3oU1YJJLaj89ZjOxXa0

 • Yhf3bUEsr0kPF8Vd1XSgLCFt7RWJEidl8j2bcgMjtoc

 • G4DlFPAmFENgSg1oSZhaHp4WtuQZMecYIcnPU8WFDRU

 • v-Mz_idOajOT8eh2mhjoxKiGt_bAQtYrfhM_xhGo7ko

 • v0EqQzjQZfyMOX43P7Je1loiUxxSkTqFn-eKbIJR7YA

 • eLgOXzhd_GCD6lrmFYSG6msweqb1rMlA1xLluYducgg

 • Mxr7tvJqOKaESt2ii2MkyH4z7PL-EuWaTM5Pw1cjAnc

 • WZ1rrhCSDkAmajmz8lR2vYMw40kpKrdBTdeMYOFglUM

 • m3KTQxL76xCBwER8R3bvnkykITmMGicsbtXhJxCXFec

 • TGE1RthD-N7D4JNw3uxV94JnQ_Hd6EJ_98Pf6N-0l_M

Projektowanie stron: IntraCOM.pl