Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

Powiatowy Urząd Pracy
w Sosnowcu

ul. Rzeźnicza 12
41-200 Sosnowiec

tel. 32 2978700
e-mail:

zobacz dojazd
Serwis powiatu sosnowieckiego otwierany w nowym oknie
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Urząd Pracy » Powiatowa Rada Rynku Pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

xbSweyoXRUU1sUQm6RkIAhR3w3AYlZR_r88Yz25Cx7_IUUqaw97d5x1SUWht2rLRB2RSpUqfiwE6L0-RsoI8Ow

zsGyLecbHNQZwwtj08aHzffzksHAgZHXCklDrsMIuHHIUUqaw97d5x1SUWht2rLRB2RSpUqfiwE6L0-RsoI8Ow

Zyc2CFpM1ZZnKk6w8VsK9VQQMRbW5JfKOfZEud9cmwfIUUqaw97d5x1SUWht2rLRB2RSpUqfiwE6L0-RsoI8Ow

FPoDh6qRnaD1A_mz-NehBo_kEbKZR8SPmxxr6sBexdjIUUqaw97d5x1SUWht2rLRB2RSpUqfiwE6L0-RsoI8Ow

h2aG5Xcv-knCmOdKczHse9XfZ9fw1w9DM4YuOfIcYbjIUUqaw97d5x1SUWht2rLRB2RSpUqfiwE6L0-RsoI8Ow

Dh4ngScwUx124R1rXJ1kepVMYlp4q6aruu1IOhZZ03jIUUqaw97d5x1SUWht2rLRB2RSpUqfiwE6L0-RsoI8Ow

jwpZk2W7Shs7fAP2gpn77tM-mfiHqHiATxS6rEp7M53IUUqaw97d5x1SUWht2rLRB2RSpUqfiwE6L0-RsoI8Ow

sC-din50H9UxnXshqDZsWMlCWsSAYrCNUDa3WNo_7lnIUUqaw97d5x1SUWht2rLRB2RSpUqfiwE6L0-RsoI8Ow

83cPJRcVlMtavR00a8C8EuKyDZtDLhqmZ-plb4chrdjIUUqaw97d5x1SUWht2rLRB2RSpUqfiwE6L0-RsoI8Ow

Powiatowa Rada Rynku Pracy

Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo – doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy.

Zgodnie z paragrafem 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie rad rynku pracy  (Dz. U. z 2014 r., poz. 630), Powiatowa Rada Rynku Pracy wyraża swoją opinię w sprawach należących do zakresu jej kompetencji w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu  w protokole posiedzenia rady.

Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy należy m.in. :

1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich;

2. Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;

3. Opiniowanie projektu regionalnego planu działania oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji;

4. Opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych danego województwa na finanowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez wojewódzkie urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorzadu województwa i sprawozdań z ich wykorzystania;

5. Wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;

6. Delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy;

7. Opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy;

8. Współpraca z powiatowymi komisjami dialogu społecznego w szczególności w zakresie inicjowania programów i partnerstwa;

9. Opiniowanie celowości i realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:

a)      liczbę osób objętych i kryteria doboru tych osób,

b)      zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową;

c)      koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;

10. Opiniowanie proponowanych przez starostę zmian realizacji programów specjalnych;

11.Opiniowanie celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy o promocji (…), biorąc pod uwagę w szczególności:

a)      kryteria doboru bezrobotnych,

b)      zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

 

W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród:

 • działąjących na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji,
 • społeczno - zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych,
 • organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.
 • Podstawa prawna

  ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 645  z późn. zm.), oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Spełecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz.630).

 

                       Na podstawie  Decyzji nr 154 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 19 Października 2015r. powołano komisję
w skład, której wchodzą :

 


Wykaz członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sosnowcu

 

Lp.

 

Imię i nazwisko

 

 

Instytucja

  1.

Genowefa Drzymont

Przedstawicielka OPZZ(rada powiatowa)

 2.

Józef Lupa

Przedstawiciel OPZZ(rada wojewódzka)

 3.

Krystyna Derebecka

Przedstawicielka OPZZ(Zarząd Oddziału ZNP
w Sosnowcu)

  4.

Dariusz Kuta

Przedstawiciel OPZZ(Zarząd Oddziału ZNP
w Sosnowcu)

 5.

Joanna Sińska

Przedstawicielka NSZZ „Solidarność"

  6.

Małgorzata Kowalska

Przedstawicielka Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej

7.

Mirosław Szplit

Przedstawiciel Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych

  8.

Janusz Ryniewicz

Przedstawiciel Cechu Rzemiosł Róznych MiŚP

 9.

Piotr Rospęk

Przedstawiciel Forum Związków Zawodowych

10.

Tadeusz Mizerski

Przedstawiciel Stowarzyszczenia Kupców Polskich

w Sosnowcu

11.

Wilhelm Zych

Przedstawiciel Samorządu

12.

Grzegorz Frugalski

Przedstawiciel Samorządu

13.

Tomasz Szymonowicz

Przedstawiciel Samorządu

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiatowa Rada Zatrudnienia [ 1 ]
plik w formacie DOC WNIOSEK O ZAOPINIOWANIE NOWGO KIERUNKU KSZTAŁCENIA 17-06-15 11:08 101KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 101KB) pobierz
Utworzono: 2012-08-02 09:40 | Redagował: Anna Nowosielska 2017-01-31 13:18
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4194
 • 4alWQoiHTP_oe4qCfDMrbzkICgzwWCF4K8gk6jiyfrMZv7vTx1Y9kMgPxAEi48H8LnXPPcOn3MvU2WdczRpbiw

 • VvfJeR-LfljKaW6Pnn0-_fU2UfWExxbV_f2DPev1gt8Zv7vTx1Y9kMgPxAEi48H8LnXPPcOn3MvU2WdczRpbiw

 • 55gWlAtnArnQaVEh4QzmnEwqZBcuCccx_evgEzJMC-AZv7vTx1Y9kMgPxAEi48H8LnXPPcOn3MvU2WdczRpbiw

 • oYrucrVu2ICMCLuzY0Gc2Yo9cRURXqnNNCfOuldZOT0Zv7vTx1Y9kMgPxAEi48H8LnXPPcOn3MvU2WdczRpbiw

 • Kd_LWNX_hc-c2c62O65FDrGdNHMmr97eo6scOxsgDVoZv7vTx1Y9kMgPxAEi48H8LnXPPcOn3MvU2WdczRpbiw

 • kwSdnuqjYjwqGdMqvObDD6L7_dg_M5b6ncuB8gr9aLwZv7vTx1Y9kMgPxAEi48H8LnXPPcOn3MvU2WdczRpbiw

 • WXlO7rvfqNheOU_npQZy1qx_OFKpD7fEumssqTTJZ7AZv7vTx1Y9kMgPxAEi48H8LnXPPcOn3MvU2WdczRpbiw

 • NNXhzFnDUTDBgxJGQ9KrHhPQO9etCGmjjzFoQN0s3SsZv7vTx1Y9kMgPxAEi48H8LnXPPcOn3MvU2WdczRpbiw

 • GeeJpWqY3mI3HSeQQXIp7t0fBbgZyZZIud8Q-mUGFD8Zv7vTx1Y9kMgPxAEi48H8LnXPPcOn3MvU2WdczRpbiw

 • E8OZgH56oyarGo6zz0SC6U3tyOmYeE0ciA6tmL1s8o_IUUqaw97d5x1SUWht2rLRB2RSpUqfiwE6L0-RsoI8Ow

 • NX_Tn1nGnrJhWrDDJDf3ZjZ8R3tTtu0dOpoqKH-fhHPIUUqaw97d5x1SUWht2rLRB2RSpUqfiwE6L0-RsoI8Ow

 • 4-JCN7uB8CeyFB8SUi9zLkPWFJYTdGylBAozTb2kTq7IUUqaw97d5x1SUWht2rLRB2RSpUqfiwE6L0-RsoI8Ow

 • mSQTqidzb2YPad37AafXRv-HohUkGyrNaCBqkDrt8CfIUUqaw97d5x1SUWht2rLRB2RSpUqfiwE6L0-RsoI8Ow

 • YN98eKAXPCvHQLOvPH8PWTD5X3qW89hqeuw4ILIpD6_IUUqaw97d5x1SUWht2rLRB2RSpUqfiwE6L0-RsoI8Ow

 • NWkXA48_mK8EaIJsnR4N1lcXQCr1FxbHCDz8dQGSULbIUUqaw97d5x1SUWht2rLRB2RSpUqfiwE6L0-RsoI8Ow

 • NZwwNK3AsYm13NZalHqpRP5RQErTP6I18hui5EC6xZjIUUqaw97d5x1SUWht2rLRB2RSpUqfiwE6L0-RsoI8Ow

 • Ygq5u8wvx-zTRUmvMY7gauIELaJGZd_ADQYFx5adLErIUUqaw97d5x1SUWht2rLRB2RSpUqfiwE6L0-RsoI8Ow

 • Z-pCCDy-ySXFuDlq69ye52tOKCsm3CV5l6D_mJ8F8WXIUUqaw97d5x1SUWht2rLRB2RSpUqfiwE6L0-RsoI8Ow

 • EAdEltTbKi3YfxqSJgu0GtYOSPDaCEkDtIhJ_hGo0F3IUUqaw97d5x1SUWht2rLRB2RSpUqfiwE6L0-RsoI8Ow

 • CjQL8dHgItSWWpDcwDZgCEGNWxP_etPCtF-xXM3huNDIUUqaw97d5x1SUWht2rLRB2RSpUqfiwE6L0-RsoI8Ow

Projektowanie stron: IntraCOM.pl